«Γεια σας παίδες!»

Με αφορμή την ένταξη του Ρεμπέτικου στον κατάλογο της UNESCO για την Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας