Ελλάδα

Με νόμο αλλάζει το μείγμα της βενζίνης που θα βάζουμε στα οχήματά μας

Αλλάζει το μείγμα της βενζίνης που θα βάζουμε στα αυτοκίνητα και τα γενικότερα τα οχήματά μας. Με τροπολογία που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, γίνεται υποχρεωτική η ανάμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη που διατίθεται στην κατανάλωση από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Η νομοθεσία προβλέπει ήδη την προσθήκη βιοντήζελ σε ποσοστό 5% στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά ενώ από το 2019 η βιοαιθανόλη θα προστίθεται σε ποσοστό 2,8% στη βενζίνη και από το 2020 σε ποσοστό 3,3%.

Μετά το 2020 η συμμετοχή της βιοαιθανόλης μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με Υπουργική απόφαση. Η τροπολογία ορίζει ακόμη ως υπόχρεους για την ανάμειξη τα διυλιστήρια, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν στην εγχώρια κατανάλωση και τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις ποσότητες βενζίνης που εισάγουν (εφόσον αυτές δεν περιέχουν ήδη βιοαιθανόλη στις προβλεπόμενες ποσότητες). Πηγές της αγοράς καυσίμων ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι το προϊόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην υγρασία και συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση των βέλτιστων λύσεων κατά την ανάμιξη, διακίνηση και διάθεση στον καταναλωτή της βενζίνης με βιοαιθανόλη.

Με άλλο νομοσχέδιο που επίσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επιβάλλονται όρια στις ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών από αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη των εθνικών στόχων, λόγω του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (από αγροτική σε παραγωγή ενέργειας). Το τρίτο νομοσχέδιο που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση αφορά τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής αντίστοιχων εκθέσεων.

Η διαβούλευση για όλα τα κείμενα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, ώρα 15:00.

news.gr

περισσότερα
Back to top button