Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριάτελευταίες ειδήσεις

Νόμος του κράτους ο Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Μακεδονίας με προσωρινή έδρα την Καστοριά (ΦΕΚ)

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4519/2018 με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». Αποτελείται από δυο (2) Κεφάλαια και τριάντα (30) άρθρα που μπορείτε να τα διαβάσετε, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πατώντας εδώ (αρχείο PDF).

Το πρώτο Κεφάλαιο (άρθρ. 1-12) αφορά στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας και συνδέεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, και 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο νόμος στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω της ένταξης του συνόλου σχεδόν των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην τοπική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ.

Το δεύτερο Κεφάλαιο (άρθρ. 13-30) περιλαμβάνει τροποποιήσεις διατάξεων άλλων νόμων.

Περισσότερα στο dasarxeio.com

 

 

περισσότερα
Back to top button