ΕλλάδαΚαστοριά

Ο Νικόλαος Τσούνης νέο μέλος στην ΑΔΙΠ

Τον Νικόλαο Τσούνη , καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ στην Καστοριά, τοποθέτησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ως μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε αντικατάσταση του καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πρόδρομου Γιαννά , ο οποίος παραιτήθηκε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ    Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς,Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, Ταχ. Θυρ. 30,: 521 00, Καστοριά. 
 
 
 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
  • Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
  • Μακροοικονομική Ανάλυση
  • Διεθνές Εμπόριο Ι
  • Διεθνές Εμπόριο ΙΙ

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

01/1989 – 08/1992 :Διδακτορικό Πτυχίο (Ph.D.) στα Οικονομικά, με ειδίκευση στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Manchester.

Τίτλος Διατριβής :The Effects of European Economic Integration on the Greek Economy and the Pattern of Greek International Trade.

Επιβλέπων Καθηγητής : Professor Ian Steedman,

09/1987 – 10/1988 : Πτυχίο Master (M.A.(Econ)) στα Οικονομικά στοΠανεπιστήμιο του Manchester.Τίτλος Διατριβής :Produced Means of Production and the Theory of International Trade

09/1983 – 07/1987 :Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση “Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής”. Βαθμός Πτυχίου : 9,0 (Άριστα).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

  • International Trade Theory
  • European Economic Integration
  • Regional Development / Technological Policy
  • Education Economics

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές Εργασίες (με σύστημα κριτών):

[1] Tsounis,N., (1995), ‘The Factor Content of Greek Trade with the other E.U. Countries’, Greek Economic Review17(1):65-85, also in Tsounis, N., (1999), ‘The Factor Content of Greek Trade with the other E.U. Countries: 1976-1987’, Proceedings of the European Trade Study Group (ETSG) International Conference, 24-26/9/1999, Rotterdam, Netherlands. [2] Amanatidou,E.-Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (1997), ‘The Changing Research System of Greece: Issues Concerning the Distribution of Research Tasks in the ‘Periphery’ and the Role of Evaluation (EVA), Technology Assessment (TA) and Technology Foresight (TF)’, proceedings of the ASTPP workshop on ‘the use of and interaction between foresight, assessment and evaluation within intermediary organisations’, 26-28/5/1997, Bordeaux, France. [3] Katsoulacos, Y. – Tsounis, N., (1998), ‘Case Studies on Sectoral Research Institutes as Providers of T-KIBS in Greek Manufacture’, Proceedings of the European Conference ‘The Effects of Services on Innovation’, 3-5/6/1998, Utrecht, Netherlands. [4] Κατσουλάκος,Ι.-Τσούνης,Ν., (1998), ‘Οριζόντιες Δράσεις Βιομηχανικής Πολιτικής : Η Σημασία τους στην Ελλάδα’, κεφάλαιο 6, στο Πιτέλης, Χ.- Αντωνάκης, Ν., (1998), Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Τυπωθήτω:Αθήνα, επίσης στο ‘Οριζόντιες Δράσεις’, κεφάλαιο 4, στο Κατσουλάκος,Ι.Σ., (1998), Μικρο-ΟικονομικήΠολιτική, Τυπωθήτω:Αθήνα. [5] Tsounis,N., (1998), ‘Issues of Protection, Competitiveness, Comparative Advantage and Resource Allocation’, Chapter 1 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp. 1-31. [6] Tsounis,N., (1998), ‘The Greek Experience of the Change in Tariff Structure due to the Accession to the EEC on Resource Allocation and Comparative Advantage’, Chapter 2 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp. 32-58. [7] Katsoulacos, Y., – Tsounis, N., (1998), ‘The Effects of Greek Accession to the EEC on Manufacture and Trade’, Chapter 3 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp. 59-94. [8] Tsounis,N., (1999), ‘The Static Effects of the Single Market Programme on Greek Manufacture’, International Economy52(2):245-271. [9] Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (1999), ‘Services as Carriers of Technology Flows in the Greek Economy’, The Cyprus Journal of Science and Technology2(3):65-87. [10] Tsounis, N.- Kiss, J., (1999), ‘Hungary’s Accession to the EU, Competitiveness and Trade’, Acta Oeconomica50(3-4):333-350. [11] Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (2000), ‘The Effects of European Integration on Greek Manufacture’, in Bitros, G.C. – Korres, P., (2000), (eds),Economic Integration: Limits and Prospects, MacMillan:London. [12] Katsoulacos,Y,-Tsounis,N., (2000), ‘Knowledge Intensive Business Services and Productivity Growth: The Greek Evidence’, Chapter 11 in Boden, M. – Miles, I., (2000), (eds), Services and the Knowledge-Based Economy, Continuum:London. [13] Tsounis,N., (2000), ‘Testing the Heckscher-Ohlin Theory in the Trade between Greece and the E.U.’, International Review of Economics and Business47(2):295-315. [14] Tsounis, N., (2001), ‘The Greek Experience from the EC Membership’, Proceedings of sixth international conference ‘The Problems of Economic Integration of Ukraine into the European Union: European: Comparative Studies’ (in Ukrainian), organised by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ternopil Academy of National Economy, 26-28, September, 2001, Yalta-Phoros, Ukraine. [15] Τσούνης, Ν., (2001), ‘Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη’, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης’, 24-25/5/2001, Πρέβεζα.. [16] Tsounis,N., (2002), ‘The Trade and Welfare Effects of Greek Membership in the EU: a Yardstick for the Associated Countries’, Acta Oeconomica52(4):473-496. [17] Tsounis,N. – Siskos, E., (2003), ‘Bilateral Heckscher-Ohlin Theorem Model and the Pattern of Greece’s Trade with the other E.U. countries’,Journal of European Economy1(3):297-312. [18] Tsounis,N., (2003), ‘The Validity of Bilateral Heckscher-Ohlin: some further empirical evidence’, International Economy, 56(1):119-136. [19] Tsounis, N., (2003), ‘Dynamic Effects of Polish Accession on EU Manufacturing’, Archives of Economic History15(2):151-166. [20] Tsounis, N., (2004), ‘A Multi-Factor Test of the Heckscher-Ohlin Theory in the Trade between Greece and the EU’, Archives of Economic History16(2):45-57, παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε επίσης στα πρακτικά του European Trade Study Group (ETSG) International Conference, 14-16/9/2001, Brussels, Belgium. [21] Tsounis, N. – Kalogiratou, S., (2004), ‘Dynamic Effects of the Enlargement on EU Manufacturing’, Journal of European Economy3(3). [22] Tsounis, N., (2005), ‘Competitiveness Changes in EU Manufacturing after the Enlargement’, πρακτικά του 13th International Conference on European Studies, 27-30/9/2005, Havana, Cuba. [23] Kliousis, E. – Tsounis, N., (2007), ‘Regional Systems of Innovation and Economic Development in Greece: the Case of the Regions of Central and Western Macedonia’, 4th AFE Conference: 12-14 July 2007, Samos Island Greece. [24] Tsounis, N. – Karagoz, M., (2008), ‘Higher Education Institutions and Regional Development: the Case of the Region of Western Macedonia’, 2nd International Conference on Educational Economics, 27-30 August, 2008, Athens, Greece. [25] Karagoz M. – Tsounis, Ν. – Karagöz, Κ., (2008), ‘Higher Education and Economic Development in the Balkan Countries: A Panel Data Analysis’, Konya, 24-26/10/2008 [26] Bassiakos, Y., Kleiousis, E., Tsipouri, L., Tsounis, N., (2009), ‘Competitiveness and Regional Development in Greece’, International Journal of Computational Economics and Econometrics, (forcoming), also in Proceedings, International Conference on Applied Economics 2009, Kastoria, 27-30 May, 2009, Greece. [27] Tsounis, N., (2010), ‘Determinants of Regional Competitiveness in Greece’, in Yuriy, S., Trillenberg, W., Savelyev E., (eds), World Economy, problems and Processes, Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik:Berlin, pp. 1-16. Also, presented at the 8th International Conference on Econometrics and Statistics, 23-24 May, 2007, Malatya, Turkey. [28] Tsounis, N., (forthcoming), ‘A Trade Model based on a Combination of the Classical and the Heckscher-Ohlin-Samuelson Theories of Trade’, (to be submitted Weltwirtschaltliches Archiv).

 

Βιβλία:

[1] Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazisis Publishers:Athens. [2] Τσούνης, Ν.-Κούκιος, Ε.-Κατσουλάκος, Ι., (2003), Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ελληνικά Γράμματα:Αθήνα. [3] Τσούνης, Ν., (2003), Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, Αθήνα. (διδακτικό εγχειρίδιο) [4] Tsounis,N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th., Siskos, E., (eds), Proceedings of ICOAE2008, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [5] Tsounis,N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th., Siskos, E., (eds), Proceedings of ICOAE2009, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [6] Tsipouri, L., Tsounis,N., Vlachvei, A., (eds), Proceedings of ICOAE2010, TEI of Western Macedonia Press:Athens.

 

Λοιπές Εργασίες – Συγγραφικό Έργο:

[1] Tsounis,N.K., (1988), Produced Means of Production and the Theory of International Trade, Unpublished M.A.(Econ) Thesis submitted for the Master of Arts in Economics Degree to the University of Manchester. [2] Tsounis,N.K., (1992), The Effects of European Economic Integration on the Greek Economy and the Pattern of Greek International Trade, Unpublished Ph.D. Thesis submitted for the Doctor of Philosophy in Economics Degree to the University of Manchester. [3] Tsounis,Ν.Κ., (1994), Country Report for Bulgaria: 1993, The Hellenic News Agency, Athens. [4] Tsounis,N.K., (1994), Country Report for Romania: 1993, The Hellenic News Agency, Athens. [5] Τσούνης, Ν.Κ, (1995), Σημειώσεις Διεθνούς Εμπορίου, έχουν μοιρασθεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων, για το μάθημα ‘Διεθνές Εμπόριο’. [6] Katsoulacos,Y,-Tsounis,N.-Kanela,K.-Tsonopoulos,P., (1996), The Role of Science and Technology for Regional Development: The Applied Side – The Case of Greece, C.E.R.E.S., IPTS Report to the Commission, DGXII and DGXVI. [7] Τσούνης, Ν.Κ, (1999), Διεθνές Εμπόριο Ι, σημειώσεις για το μάθημα ‘Διεθνές Εμπόριο Ι’ του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σσ. 240).

 

 

περισσότερα
Back to top button