Καστοριά

Απεγκλωβισμός πουλιού από δίχτυα ψαρά (φωτογραφίες – βίντεο)

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων εντοπίστηκε από μέλος της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς ένα Μαυροβουτηχτάρι ( Podiceps nigricollis) παγιδευμένο σε δίχτυ ψαρά.
Αμέσως έγινε προσπάθεια απεγκλωβισμού του πουλιού με βάρκα.
Ευτυχώς το πουλί βρέθηκε σε καλή κατάσταση και απελευθερώθηκε ξανά στην λίμνη της Καστοριάς.
Το Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis) είναι υδρόβιο πουλί 28-34 εκ. περίπου δεινός δύτης με σώμα αεροδυναμικό και πόδια τοποθετημένα πολύ πίσω σε ρόλο προπέλας. Αναπαράγεται σε ρηχές λίμνες με πυκνή βλάστηση.

 

 

 

 

περισσότερα
Back to top button