Καστοριά

Έκκληση της ΔΕΥΑΚ για το νερό

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα η τροφοδοσία της πόλης της Καστοριάς γίνεται από τις εναλλακτικές πηγές υδροδότησης (Μπέηζ Μπουνάρ, Λεύκη).

Παρακαλούμε στην ορθολογική κατανάλωση και χρήση του νερού προκειμένου να μην παρουσιαστούν φαινόμενα έλλειψης αυτού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού.

 

 

 

περισσότερα
Back to top button