Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Καστοριά – Συμβούλιο της Επικρατείας: Παράνομη οικοδομική άδεια

Συμβούλιο της Επικρατείας 2988/2017 – Παράνομη οικοδομική άδεια λόγω αναρμοδίως καθορισθέντων ορίων δόμησης

 

Περίληψη

-H παρεμπιπτόντως ως προς το κανονιστικό της μέρος ελεγχόμενη απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, με την οποία καθορίστηκαν γενικοί και ειδικοί όροι δομήσεως στην πόλη της Καστοριάς, όπως, μεταξύ άλλων, ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ύψος κτιρίου σε Ο.Τ. εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά το Σύνταγμα όργανο και, συνεπώς, είναι κατά το ανωτέρω κανονιστικό τμήμα της ανίσχυρη.

-Για τον ανωτέρω λόγο, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, καθ’ όσον ανάγεται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την κανονιστικού περιεχομένου απόφαση, επί της οποίας ερείδονται η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια και η συμπροσβαλλόμενη αυτής, οι τελευταίες είναι ακυρωτέες ως μη νομίμως εκδοθείσες.

Πρόεδρος: Ι. Μαντζουράνης
Εισηγητής: Ζ. Θεοδωρικάκου

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της από το Δικαστήριο.

michanikos.gr

 

 

περισσότερα
Back to top button