Καστοριά

Το ΚΠΕ Καστοριάς για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες της μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών και των οικολογικών συμπλεγμάτων που σχηματίζουν, ένας ανεκτίμητης αξίας φυσικός πόρος και ένας κοινός παγκόσμια πλούτος, η βιώσιμη διαχείριση του οποίου αποτελεί την ουσιαστικότερη ίσως εγγύηση για την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Η έννοια της βιοποικιλότητας αποτελεί καίριο σημείο αναφοράς για το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς η προσέγγισή τη αναδεικνύει τη συνέχειά τους και προβάλλει τις τοπικές, εθνικές και πλανητικές τους διαστάσεις.

Κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2017 ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού. Σε συμφωνία με τον θεματικό προσανατολισμό του έτους, το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Βιοποικιλότητα είναι «Βιοποικιλότητα και Αειφόρος Τουρισμός».

Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη βιοποικιλότητα και τον τουρισμό είναι αμφίδρομη. Η βιοποικιλότητα, ο πλούτος των ειδών και τα ελκυστικά τοπία αποτελούν θεμελιώδους σημασίας πόρους για την ανάπτυξη του τουρισμού. Βιώσιμες μορφές τουρισμού συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία άγριων πληθυσμών και φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι φετινοί εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας παρέχουν μία σημαντική ευκαιρία ευαισθητοποίησης και δράσης για την ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αειφόρων τουριστικών πρακτικών στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων κατευθύνσεων, όπως αποτυπώνονται σε πολλούς από τους 20 στόχους του Aichi.

Οι στόχοι του Aichi ορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2010 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλία (Convention on Biological Diversity, CBD), αφορούν σε ένα 10ετές στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της απώλειας της βιολογικής ποικιλομορφίας και αντικατοπτρίζονται στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. Στις προτεραιότητές τους συγκαταλέγονται η ενίσχυση των προσπαθειών για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων στη βιοποικιλότητα από τον τουρισμό, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε θέματα που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές και στην αποκατάσταση των οικοτόπων, η πληρέστερη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις αναπτυξιακές πολιτικές και τα επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με τον τουρισμό και η προσέλκυση οικονομικών πόρων.

Τη φετινή χρονιά, η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς πληροφορήθηκε με μεγάλη χαρά ότι το logo που είχε υποβάλει στον διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας επιλέχθηκε ως το επίσημο logo του Convention on Biological Diversity (CBD), που αποτελεί Οργανισμό του ΟΗΕ.

Το logo και η σχετική επίσημη ανακοίνωση είναι αναρτημένα στις διευθύνσεις:

https://www.cbd.int/idb/2017/logo/

https://www.cbd.int/idb/image/2017/logo/idb-2017-logo-design.pdf

περισσότερα
Back to top button