ΑγροτικάΚαστοριά

Μέτρα αντιρρύπανσης λιμνών και ποταμών – Εκτός η Καστοριά

 

Μικρές προτάσεις (με ωφέλιμες προσδοκίες) του Στέφανου Λιούζα

Πληροφορήθηκα από αγροτικό έντυπο (www.agrotypos.gr [[email protected]])την παρακάτω προτεινόμενη δράση.

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.01.04

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης / Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες, προτίθεται να προκηρύξει το 3ο τρίμηνο του 2017 τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020, με πρώτο έτος εφαρμογής 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).

Α. Στόχος της δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Β. Περιοχή παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ καθώς και στις ακόλουθες περιοχές σημαντικών υγροτόπων:

  1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών,
  2. Υγρότοποι Αμβρακικού,
  3. Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων,
  4. Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού,
  5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός,
  6. Δέλτα Νέστου και
  7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη….»

Μου προκαλεί σοβαρή εντύπωση ότι δεν περιλαμβάνεται η Λεκάνη απορροής  της Ορεστιάδας λίμνης και ο ποταμός Αλιάκμονας.

Δεν γνωρίζω  τα κριτήρια επιλογής (αναφέρονται πιο πάνω κάτι με πολλούς αριθμούς, ΦΕΚ και ΚΥΑ…)  αλλά νομίζω ότι οι τοπικές αρχές Δήμος Καστοριάς και Αντιπεριφέρεια  θα μπορούσαν να  θέσουν ανάλογο αίτημα.  Μόνο  κέρδος  (περιβαλλοντικό, κοινωνικό )  θα έχουμε για τον τόπο μας και αξίζει να δειχτεί το σχετικό ενδιαφέρον.

 

 

περισσότερα
Back to top button