Καστοριά

Επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς με αρχιμουσικό τον Ιωάννη Τσακιρίδη

Η Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς “Θωμάς Μανδακάσης”, με αρχιμουσικό τον Ιωάννη Τσακιρίδη αναλαμβάνει την επανίδρυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς

      Η Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», έχει την χαρά και την τιμή να ανακοινώσει, ότι ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο του 2016 από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, στον οποίο συμμετείχε ως υποψήφια ανάδοχος του έργου «υπηρεσίες αρχιμουσικού» σχετικά με την οργάνωση της φιλαρμονικής του, επιλέχθηκε έναντι άλλων υποψηφίων, ώστε να οργανώσει τη Φιλαρμονική του Δήμου. Ειδικότερα δε αναλαμβάνει καθήκοντα και υποχρεώσεις για την επανίδρυση από μηδενική βάση δύο μουσικών τμημάτων, εκ των οποίων ένα στη πόλη της Καστοριάς και ένα στη κοινότητα Πενταβρύσου της ΔΕ Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς, με την παροχή, άνευ διδάκτρων, ολοκληρωμένης μουσικής εκπαίδευσης πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων σε νέους και ενήλικες πολίτες της περιοχής καθώς και προετοιμασία μουσικού συνόλου για την κάλυψη υπηρεσιακών και πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Καστοριάς.
     Η Ακαδημία μετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία προτάσσοντας, ως υποψήφιο αρχιμουσικό τον πρόεδρό της κ. Ιωάννη Τσακιρίδη, πτυχιούχο αρχιμουσικό με αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και τεχνική κατάρτιση, καταθέτοντας τρεις τίτλους μουσικών σπουδών ωδειακής εκπαίδευσης Αρμονίας, Αντίστιξης και Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων καθώς και προϋπηρεσία μουσικού εκτελεστού με πλήρη φάκελο προσόντων και οικονομικών προσφορών.
     Ο αρχιμουσικός της φιλαρμονικής κ. Τσακιρίδης, θα αναλάβει στο εξής να διδάξει τα μουσικά όργανα και να ο-ργανώσει τα μουσικά τμήματα, έχοντας την διεύθυνσή τους στις εθνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται, στο Δήμο Καστοριάς. Τον χώρο, τα μουσικά όργανα και τις στολές, θα τα διαθέσει ο Δήμος Καστοριάς μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. του Νομικού Προσώπου καθώς και τον λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό.
     Η ανάληψη αυτού του έργου από τον επιστημονικό οργανισμό της Ακαδημίας αποτελεί ύψιστη τιμή για τα μέλη και τους συνεργάτες της και βέβαια ιστορικής σημασίας γεγονός για τη Καστοριά, η οποία μέσω αυτού του μουσικού σπουδαστηρίου θα αναπτύξει την μουσική εκπαίδευση και την φιλομουσία στους πολίτες και τους νέους της.

 

περισσότερα
Back to top button