Καστοριά

Πολλές οι δράσεις του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς

keplinet

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των απαιτήσεων του Νέου Ανοικτού Καινοτόμου Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, προτίθεται να διοργανώσει σειρά εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων, για το σχολικό έτος 2016-17, ως εξής:

 1. Σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς και με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καστοριάς και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, θα γίνουν κύκλοι μαθημάτων για μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού και Α-Β-Γ Γυμνασίου, στα Εργαστήρια Πληροφορικής και Ρομποτικής του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς, απογευματινές ώρες και εκτός σχολικού ωραρίου. Οι κύκλοι μαθημάτων περιλαμβάνουν:
  • Προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Run Marco, Lightbot, Scratch, Koduplay κ.ά.)
  • Συναρμολόγηση και προγραμματισμός ρομποτικών συσκευών τύπου Mbot.
  • Συναρμολόγηση και προγραμματισμός ρομποτικών συσκευών τύπου LEGO MindStorm EV3, NXT.
  • Προγραμματισμός και κατασκευές στην πλατφόρμα Arduino
 2. Στο εργαστήριο Ρομποτικής του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών-ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας (ανά τμήμα ή τάξη, ανάλογα με τον αριθμό μαθητών), δίωρης διάρκειας. Οι επισκέψεις αποσκοπούν στην εξοικείωση των μαθητών με την Εκπαιδευτική Ρομποτική και τον Προγραμματισμό.
 3. Σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Πληροφορικής (ΠΕ19-20) Δυτ. Μακεδονίας και τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καστοριάς, θα υλοποιηθεί σειρά επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ19-20) της Π.Ε. Καστοριάς, δίωρης διάρκειας.

Τα θέματα των σεμιναρίων είναι:

 • Τεχνική υποστήριξη των εργαστηριών Πληροφορικής
 • Χρήση LTSP
 • Χρήση Ubuntu
 • Περιβάλλον εντολών Linux
 • Python game development
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική (Mbot, Lego Mindstorms)
 • Προγραμματισμός του Arduino
 1. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καστοριάς, θα υλοποιηθεί σειρά επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε. Καστοριάς, δίωρης διάρκειας, απογευματινές ώρες και εκτός σχολικού ωραρίου.

Τα θέματα των σεμιναρίων θα είναι:

 • Γνωριμία με την Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Κατασκευή και υποστήριξη ιστοχώρου (Joomla, Wordpress, Πίνακας Ελέγχου Π.Σ.Δ., FTP upload, Update)
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα και διαδραστικού προβολέα.
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Νέες Υπηρεσίες ΠΣΔ (Τηλεδιάσκεψη και Τηλεκπαίδευση, Ενσωμάτωση Βίντεο και Παρουσιάσεων, Διαμοιρασμός Αρχείων και Συνεργατικά Έγγραφα, Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες, Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη, Διαχείριση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων – Lams κ.ά.).

Τα εργαστήρια που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των αναγραφόμενων επιμορφωτικών δράσεων είναι: του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς, του 1ου Γενικού Λυκείου Καστοριάς, του 3ου Γενικού Λυκείου Καστοριάς και του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.

 1. Σε εφαρμογή του, με ημερομηνία υπογραφής 13/6/2016, Συμφώνου Συνεργασίας  μεταξύ της ΔΔΕ Καστοριάς (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

α) στις σχολικές μονάδες της περιφερείας μας (ανά τμήμα ή τάξη, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης σειράς εκπαιδευτικών-ενημερωτικών επισκέψεων, δίωρης διάρκειας, στο Εργαστήριο Παραγωγής Ψηφιακών Μέσων του οικείου τμήματος του ΤΕΙ. Οι επισκέψεις αποσκοπούν στη γνωριμία των μαθητών με θέματα των Νέων Τεχνολογιών, όπως Virtual Reality, 3D Scanning, 3D Editing, 3D Video, Εικονικός Κόσμος κ.ά..

β) στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε. Καστοριάς δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σειράς  επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων, δίωρης διάρκειας, απογευματινές ώρες και εκτός σχολικού ωραρίου, στο Εργαστήριο Παραγωγής Ψηφιακών Μέσων του οικείου τμήματος του ΤΕΙ. Τα σεμινάρια αποσκοπούν στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με θέματα των Νέων Τεχνολογιών όπως, Virtual Reality, 3D Scanning, 3D Editing, 3D Video, Εικονικός Κόσμος κ.ά.

Οι δράσεις θα εμπλουτιστούν με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.  Το χρονοδιάγραμμα και το πλαίσιο των δράσεων θα ανακοινωθούν σταδιακά, μέσω του site του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς: https://plinetkast.sch.gr/

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης των δράσεων εκτιμάται ως εξής:

Α’ Τετράμηνο Β’ Τετράμηνο
Έναρξη δράσεων:15/11/2016 Έναρξη δράσεων:21/1/2017
Ολοκλήρωση: 20/1/2017 Ολοκλήρωση: Με τη λήξη μαθημάτων

 

Το πλαίσιο συνεργασίας/συνδιοργάνωσης των δράσεων είναι ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο και με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, αναμένονται προτάσεις εμπλουτισμού ή τροποποίησης  της θεματολογίας αυτών, με δυνατότητα υποβολής μέσω του email: [email protected]

Όλες οι παραπάνω δράσεις, όπου απαιτηθεί, δύναται να υποστηριχθούν με εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και να πλαισιωθούν με ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες προώθησης της πληροφορίας για τις Τ.Π.Ε..

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Αθανάσιος Κ. Ευαγγέλου

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Στέλλα Κ. Τέγου – Στεργιοπούλου

 

 

περισσότερα
Back to top button