Καστοριά

Με 5 θέματα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή Δήμου Καστοριάς

dimos-777x437Σας παρακαλούμε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.      Κατάρτιση σχεδίου (2ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2016

2.      Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Φωτεινής και Ομορφοκκλησιάς

3.      Τροποποίηση (1η ) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2016 Ζήση Παπαλαζάρου

4.      Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού», Α.Μ. 16/2016, προϋπολογισμού 60.000,00€

5.    Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολ. λαμπτήρων», Α.Μ. 28/2016, προϋπολογισμού 50.000,00 €

περισσότερα
Back to top button