Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας – 14 θέματα για Καστοριά

perifeΣυνεδρίαση την Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Π.Ε. Καστοριάς» κατά της με αριθμ. Πρωτ. 160691/2983/17-12-2015 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Έκπτωση του αναδόχου G& P Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 5. Ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών προς την Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό «Την υλοποίηση του προγράμματος Developing Alternative Tourism Aspects – Tourism Data» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στο δρόμο προς Κοτύλη – Ασφαλτοστρώσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124 – Δ128)» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρα Μεσοποταμίας (Δ124 – Δ128» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» τυ έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση μερικής δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος (Χ.Θ. 8+967 – 15+795)» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., Καθαρισμός Τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής Υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής Υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης Χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»
 16. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτκλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες (ΠΙΝ Ο) (τ.ε. 2009ΕΠ00580008) Π.Ε. Καστοριάς»
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 19. Ακύρωση της αριθμ. 2003/15 απόφαση της 44ης / 12-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 20. Ακύρωση της αριθμ. 2004/15 απόφαση της 44ης / 12-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 3Α για συντήρηση επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Πετρανά Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα διοργάνωση στου 2ου Πανελληνίου Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α
 23. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων της ταχυδρομική θυρίδας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων της ταχυδρομικής θυρίδας της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις για την Αποκριά 2016 τις οποίες θα πραγματοποιήσει από κοινού με 4 Πολιτιστικούς Συλλόγους της Εορδαίας
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτές σε όλες τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την περίοδο της Αποκριάς 2016 στην Κοζάνη από τον Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

περισσότερα
Back to top button