Καστοριά

Διακοπές ρεύματος σε 5 περιοχές για σήμερα Πέμπτη 18/2

ΔΕΗ1

Διακοπές ρεύματος σε 5 περιοχές για σήμερα Πέμπτη 18/2

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
18/2/2016 8:00 πμ 18/2/2016 2:00 μμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΜΑΓΚΕΛ

ΣΤΑ Φ/Β ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΣ/ΜΙΑ

 

 

περισσότερα
Back to top button