Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Πρόσω ολοταχώς η μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ

DIADYMA

Έκδοση άδειας Δόμησης για το έργο  “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων”

Εκδόθηκε η υπ’αριθ. 59/18-12-2015 Άδεια Δόμησης (ΑΔΑ:6ΔΗΓΩΡ6-ΕΩΣ) από το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Εορδαίας, για το έργο “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων” με την οποία δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει και η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου.

Η έγκαιρη έκδοση της άδειας διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση υλοποίησης του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του 2017, επιτρέποντας του Δήμους μετόχους της ΔΙΑΔΥΜΑ να πετύχουν τους στόχους που προβλέπονται από την νομοθεσία, αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Η διοίκηση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τα στελέχη του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Εορδαίας για την άμεση ανταπόκρισή τους και την συνεργασία για την έκδοση της Άδειας Δόμησης. 

 

vetonews.gr

 

 

περισσότερα
Back to top button