Καστοριά

Δήμος Καστοριάς: Δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου στο Κολωνάκι (φωτο)

89765432

Το Κληροδότημα Ζήση Παπαλαζάρου, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει την επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος (Κ-1) συνολικής επιφάνειας 40,0τ.μ., με χώρο παταριού επιφάνειας 20,0 τ.μ. και επί πλέον χώρο αποθήκης στο επίπεδο του υπογείου επιφάνειας 40,0τ.μ., στην Αθήνα επί της οδού Ηρακλείτου 4 στο Κολωνάκι,  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 11/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, είτε ταχυδρομικώς, είτε αυτοπροσώπως, στο γραφείο του  Αντιδημάρχου Οικονομικών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, που στεγάζεται στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο στην Καστοριά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 06-01-2016, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας 25 -01-2016).

Πληροφορίες παρέχονται από την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τηλ. 2467351156 και 2467351170.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος  Στεργιόπουλος

περισσότερα
Back to top button