Διεθνής Πρέσβης ο Giannis!

Ένα νέο όνομα κοσμεί το παγκόσμιο κίνημα των Ελλήνων της Διασποράς, την Ελληνική Πρωτοβουλία (THI), η οποία