ΚαστοριάΠροκηρύξεις

ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Νέα δράση για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου με εκπαιδευτικό επίδομα 1.471,60 €

«Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών σε αντικείμενα του λιανικού εμπορίου. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου). Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα ενταχθούν και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 1.471,60€  (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Η  αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 28/2/2018.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  1. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να

μην έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι .

iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας

(δημόσιας ή ιδιωτικής, τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης) / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  2. v. Να μην έχουν παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, Αγίας Βαρβάρας 13, δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς (κτίριο πρώην Ορφανοτροφείου) ώστε να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 26/2/2018. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να λαμβάνουν από το  ΚΕΚ και στο τηλέφωνο 2467025388 καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00. 

  Για το Κ.Ε.Κ.
  Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής

περισσότερα
Back to top button