Καστοριά

Πότε κλείνουν τα σχολεία οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι

6, 7 και 8 Ιανουαρίου, η πόλη της Καστοριάς γεμίζει από χρώματα, μουσικές και κόσμο! Το μοναδικό για την εποχή παραδοσιακό καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα!

Άρθρο 102 του Συντάγματος – (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις των τοπικών “αρχόντων” (Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχου Καστοριάς) για τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Νομού, λόγω της παρέλασης των καρναβαλιστών τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς κλειστά και την 9η Ιανουαρίου, καταθέτω και υπενθυμίζω ότι την αρμοδιότητα για το κλείσιμο των σχολείων, σύμφωνα με το Νόμο 3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 Κεφ ΣΤ΄ άρθρο 94, την έχουν οι Δήμαρχοι αλλά και οι αντιπεριφερειάρχες σύμφωνα με το άρθρο 186 Κεφ. Η του ίδιου πάντα νόμου.
Συγκεκριμένα τα δύο παραπάνω άρθρα αναφέρουν ότι η διακοπή μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου.
Και ενώ αυτά αναφέρονται στο Nόμο 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα 79 του υπουργείου παιδείας, που αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων αναφέρει στο Άρθρο 4 τα εξής:
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών
1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.
2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης παραγράφου.
3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα:
Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες θα συνεχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητες του νόμου ή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος, το οποίο περιορίζει τις αρμοδιότητες των Δημάρχων και βέβαια, δεν αναφέρεται στα Γυμνάσια και Λύκεια! 
Πάντως, σύμφωνα με την ιεράρχηση κανόνων δικαίου το Σύνταγμα υπερισχύει έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων, ακολουθούν ο νόμος, το προεδρικό διάταγμα και εν συνεχεία οι διοικητικές πράξεις.
 
Είναι αλήθεια πως εδώ και πολλά χρόνια την 8η Ιανουαρίου, ημέρα  της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, όλα τα σχολεία του νομού παραμένουν κλειστά. Ασφαλώς δεν πρόκειται για κάποια επίσημη αργία, αφού τα σχολεία σε όλη την υπόλοιπη χώρα λειτουργούν κανονικά τη συγκεκριμένη μέρα.
Ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Αδαμόπουλος, όπως και ο προκάτοχός του Δημήτριος Σαββόπουλος, στηρίζοντας την παράδοση και προκειμένου να ενισχυθεί το τοπικό αυτό έθιμο -μοναδικό σε όλη την Ελλάδα- με την όσο μεγαλύτερη μαζική συμμετοχή μαθητών και γονέων, αποφάσισε και φέτος να μην λειτουργήσουν τα σχολεία του νομού τη συγκεκριμένη μέρα.
Η απόφαση τώρα του Δημάρχου να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς και την επομένη 9 του μηνός, ίσως γεννά ερωτήματα, απορίες, με τους πολίτες να διατυπώνουν θετικές και αρνητικές κρίσεις…
Βέβαια, έθιμα και παραδόσεις θα πρέπει να ενισχύονται και όχι να αποδυναμώνονται. Αυτό, μάλλον, πράττει και ο Δήμαρχος Καστοριάς.
Ελπίζοντας πως σας διαφώτισα, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ σε όλους μας και κυρίως σε αυτούς που διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας…
Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης

leconomidis.blogspot.gr

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button