Καστοριά

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 16 θέματα

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1 Ανακοινώσεις.
2   Επικύρωση Πρακτικών 30ης και 31ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.  Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3   Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.  Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
4   Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Καστοριάς για το έτος 2018. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
5   Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6   Ανάκληση των υπ’ αριθ. 265/16 και 314/16 προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ». Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
7   Έκδοση διαταγής διακοπής εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ». Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις των “Ραγκουτσαριών” στις 6-7-8/1/2018. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9   Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.      Απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
10                  Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». Απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
11                  Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τη διόρθωση της ονομασίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Απόφαση ΔΕΠ
12                  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και του Δήμου Καστοριάς για την «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Κινητών Πράσινων Σημείων». Εισήγηση Αντιδημάρχου

Μ.Αντωνίου

13                  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας (5 ατόμων) για χρονικό διάστημα πέντε ημερών (5–9/1/2018). Εισήγηση Αντιδημάρχου

Μ.Αντωνίου

14                  Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς έτους 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ.Ζήση
15                  Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης – διανομής οικολογικών τσαντών στους πολίτες της Καστοριάς – Έγκριση δαπάνης. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ.Παπαδημητρίου

16                  Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αρμόδιας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκπόνησης της Διαχειριστικής Μελέτης του δάσους της Οξυάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου Π.Δάγγα
17                  Έγκριση δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων σε άπορους δημότες του Δήμου Καστοριάς. – Έγκριση διενέργειας δαπάνης. Εισήγηση Αντιδημάρχου Ε.Στεργιόπουλου
18                  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης, εκποίησης, μίσθωσης ή αγοράς πραγμάτων (κινητών και ακινήτων) του Δήμου (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81). Εισήγηση Αντιδημάρχου Ε.Στεργιόπουλου
19                  Λήψη απόφασης για τη λύση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης αγροτεμαχίων του αναδασμού 1970-71 της Τοπικής Κοινότητας Αυγής (αγροτεμάχια 71Α & 71Β). Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών

20                  Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών

21                  Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών

22                  Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 οργανικών μονάδων Δήμου Καστοριάς. Πρακτικά κληρώσεων
23                  Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Πρακτικό κλήρωσης
24                  Λήψη απόφασης για αύξηση των ωρών εργασίας Προσωπικού ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης.            Εισήγηση Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
25                  Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπ/σιών
26                  Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπ/σιών
27                  Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπ/σιών
28                  Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπ/σιών
29                  Έγκριση 3ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπ/σιών
30                  Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σχετικό έγγραφο
31                  Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής». (τροποποίηση της υπ’ αριθ. 76/17 απόφασης Δ.Σ.) Έγγραφο Β/θμιας

Σχολ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ιωάννης Τόμου

 

 

 

 

 

περισσότερα
Back to top button