ΚαστοριάΝεστόριο

Διακοπές ρεύματος σε 10 περιοχές τη Δευτέρα

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω  εκτέλεσης τεχνικών  εργασιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επιβάλλεται η διακοπή   ηλεκτρικού  ρεύματος  στις παρακάτω περιοχέ :

1)ΤΗΝ   ΔΕΥΤΕΡΑ   18- 12 – 2017

α) ΑΠΟ  ΩΡΑ  08:00  ΜΕΧΡΙ 13:00   

ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ : ΠΕΥΚΟ –ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ –ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ -ΓΡΑΜΜΟΣ .

β)  ΑΠΟ  ΩΡΑ  11:00  ΜΕΧΡΙ 14:30 

ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ :ΚΟΤΥΛΗ –ΚΥΨΕΛΗ –ΠΑΡΚΟ ΕΘΝ. ΣΥΜΦ.-ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ –ΚΕΡΑΙΕΣ .      

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ,ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση  .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος ατυχήματος .

 

περισσότερα
Back to top button