Καστοριά

Επαναληπτική δημοπρασία για το αναψυκτήριο στη Σπηλιά του Δράκου – Τιμή εκκίνησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του χώρου υποδοχής του Σπηλαίου Δράκου του Δήμου Καστοριάς, συνολικού  εμβαδού  130  τ.μ σύμφωνα με την υπ’ άριθ.  13/2012 οικοδομική άδεια, η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ άριθ. πρωτ. 349/15 αναθεώρηση.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «Ορεστειάς», επί της οδού Αθανασίου Διάκου 1 στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού, στις 09 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017 και ως της 14:00 μ.μ ,στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Αθανασίου Διάκου 1 στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού,  επί ποινή αποκλεισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη Απόφαση Δ.Σ 32/2017 (61Δ4ΟΚ4Ρ-60Η).Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να εκδοθούν υπέρ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» (Α.Φ.Μ. 997841310).

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των  τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ το μήνα.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των 1.000 (χιλίων) ευρώ και κατατίθεται στην Επιτροπή με την προσκόμιση :

  • ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
  • εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» τηλ. 2467022292, με έδρα Αθανασίου Διάκου 1 στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αντωνίου Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος

Ζήσης Λάζαρος

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button