Καστοριά

Με 25 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Αύριο Τετάρτη  4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η 39η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς με τα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που είχαν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 3. Έγκριση δαπανών για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ
 4. Εξέταση της αίτησης της εταιρείας Digea Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. για μεταβίβαση της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, που αφορά την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του κέντρου εκπομπής «Άγιος Αθανάσιος»
 5. Διορισμός ή μη νομικού για τη νομική στήριξη των Δάγγα Παναγιώτη Αντιδημάρχου Καστοριάς και Τέρψη Αθανασίου, πρώην Αντιδημάρχου Καστοριάς (σχετικές οι από 20-09-2017 αιτήσεις)
 6. Διορισμός δικηγόρων σε υποθέσεις διορθώσεως Κτηματολογικών εγγραφών
 7. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 217/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση εγγράφων σύμβασης -τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών Δημ. Γηπέδου ΔΕ Καστοριάς – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», Α.Μ. 69/2017, προϋπολογισμού 101.500,00€
 9. Έγκριση εγγράφων σύμβασης και τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Χιλιοδένδρου», Α.Μ. 68/2017, προϋπολογισμού 10.000,00 €
 10. Έγκριση εγγράφων σύμβασης και τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργικές διαμορφώσεις δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας», Α.Μ. 59/2017, προϋπολογισμού 24.400,00 €
 11. Έγκριση εγγράφων σύμβασης και τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση τμήματος παραλίμνιας περιοχής Τ.Κ. Μαυροχωρίου », Α.Μ. 74/2016, προϋπολογισμού 30.000,00 €
 12. Ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης σχολικών επιτροπών Δήμου Καστοριάς», προϋπολογισμού 224.762.40€ με το ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του από 22-9-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (1ο στάδιο “Δικαιολογητικά- Τεχνική προσφορά”) της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου για τα έτη 2017-2018”, αρ. μελ. 10/2017, προϋπολογισμού 150.112,21 € με το Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση ή μη του από 29-09-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας», Α.Μ. 13/2016, προϋπολογισμού 112.351,40€
 15. Έγκριση του από 12-09-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κοιμητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μανιάκων», Α.Μ. 49/2017, προϋπολογισμού 12.000,00€
 16. Έγκριση του από 19-09-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση διαμόρφωσης μεγάλης βρύσης Κορησού», Α.Μ. 48/2017, προϋπολογισμού 20.000,00€
 17. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες λειτουργικής καταλληλότητας παιδικής χαράς πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 05/2017, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 18. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πλατείας Οξυάς (συνέχιση εργασιών)», Α.Μ. 80/2017, προϋπολογισμού 4.800,00 €
 19. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση γηπέδου Μανιάκων», Α.Μ. 72/2017, προϋπολογισμού 6.000,00 €
 20. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση υποδομών κτιρίου Δημαρχείου Δ. Καστοριάς», Α.Μ. 70/2017, προϋπολογισμού 7.270,00 €
 21. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση 4ου Γυμνασίου Καστοριάς», Α.Μ. 77/2017, προϋπολογισμού 4.000,00 €
 22. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Τοιχίου και κιγκλιδωμάτων περιοχής Αϊδήτρας (δίπλα στο Αρχοντικό Βέργουλα)», Α.Μ. 78/2017, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 23. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Οξυάς», Α.Μ. 71/2017, προϋπολογισμού 7.100,00 €
 24. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Μεσοποταμίας», Α.Μ. 85/2017, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 25. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών στο 1ο Γυμνάσιο για την βελτίωση της λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Καστοριάς», Α.Μ. 84/2017, προϋπολογισμού 5.250,00 €

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button