ΕκδηλώσειςΚαστοριά

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ο ξύλινος σταυρός» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (φωτογραφίες)

Σέ μία ἐκδήλωση ἐθνικῆς μνήμης καί ἀναβαπτισμοῦ στά νάματα τῆς φυλῆς ἀλλά καί  μία κατάδυση  στό  ἠρωϊκό ὅσο καί τραγικό παρελθόν τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐξελίχθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου: «Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» τῆς κ. Σταματίας Καραγεωργίου-Πάπιστα στήν πόλη τῆς Καστοριᾶς .

Μέ τήν εὐγενική πρόσκληση καί ὀργάνωση τῆς ὅλης ἐκδήλωσης, ἀπό τό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα τῆς Καστοριᾶς,  ὁ φιλόξενος  χῶρος, ὅπου στεγάζεται τό Μουσεῖο,   (στό ἀρχοντικό Πηχεών) κατακλύσθηκε ἀπό δεκάδες Καστοριανούς πού εἶχαν την εὐκαιρία μέσα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου να ἐνημερωθοῦν γιά τό παρελθόν ἀλλά καί τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ βασανισμένου αὐτοῦ τμήματος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ διευθυντής τοῦ Μουσείου κ. Χρυσόστομος Παπασταύρου πού ἐπεσήμανε τούς δεσμούς τῆς  Μακεδονίας μέ τήν Βόρειο Ἤπειρο, τονίζοντας ὅτι δυστυχῶς τό Βορειοηπειρωτικό ὑπῆρξε ἕνα ξεχασμένο θέμα ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία καί κοινωνία.

Ἐκ μέρους τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης καί τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» πού ἐξέδωσαν τό βιβλίο, ὁ κ. Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης ἀναφέρθηκε στούς δεσμούς τῆς ΣΦΕΒΑ μέ τήν πόλη τῆς Καστοριᾶς,  ἀπό τήν ἐποχή τοῦ σύγχρονου ἐθνάρχη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα, μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ καθώς καί στήν παρακαταθήκη πού  ἄφησε  στοὐς Ἕλληνες γιά τό φλέγον ἐθνικό μας ζήτημα, πού θά μποροῦσε νά συνοψισθεῖ  στήν ἑξῆς φράση. “Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι κομμάτι ἀπό τό σῶμα τῆς πατρίδας μας πού αἱμορραγεῖ. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφοροῦμε καί  ὡς Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες γιά τό δράμα τῶν ἀδελφῶν μας”.

Ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου ἡ κ. Σόνια Εὐθυμιάδου, δασκάλα-συγγραφέας, ἀναφέρθηκε στίς λογοτεχνικές ἀρετές τοῦ βιβλίου ἀλλά καί στόν συναρπαστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο  ἡ συγγραφέας μέσα ἀπό τήν πλοκή καί τό συνδετικό στοιχεῖο ἑνός ἁπλοῦ   ξύλινου σταυροῦ, μᾶς μεταφέρει σέ  ἄγνωστες καί ἠρωικές σελίδες τῆς σύγχρονης βορειοηπειρωτικῆς ἱστορίας. Μᾶς θύμησε παράλληλα τήν σημαντική προσφορά γνωστῶν ἀλλά κι ἀγνώστων Βορειοηπειρωτῶν μακεδονομάχων τῆς περιοχῆς τῆς Καστοριᾶς τόσο στήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου ὅσο καί στόν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τοῦ 1914.

Ἡ συγγραφέας  κ.Σταματία Καραγεωργίου-Πάπιστα , συγκίνησε τούς ἀκροατές  μεταφέροντας τή βιωματική της ἐμπειρία, κατά τή συγγραφή τοῦ βιβλίου, δίπλα σέ ἀγωνιστές Βορειοηπειρῶτες, γνωστούς ἀλλά καί ἀφανεῖς, ὅταν καί συνειδητοποίησε ἀφ’ ἑνός τήν σταυρωμένη πορεία τοῦ βόρειου τμήματος τῆς Ἠπείρου και ἀφ’ ἐτέρου  ὅπως λέει  γλαφυρά στό βιβλίο της, ὅτι: «τοῦ ἔθνους τά βάσανα καί τούς καϋμούς πρέπει νά τούς γράφουμε μέ πυρωμένο σίδερο στήν καρδιά γιατί εἶναι τῆς φυλῆς κληρονομιά καί δέν ξεχνιοῦνται»! Ἐπεσήμανε ὅτι τό βιβλίο  ἐσκεμμένα δέν ἔχει  τέλος καί κάλεσε τούς ἀναγνῶστες ὡς ἐνεργούς πολίτες, νά ἀποφασίσουν οἱ ἴδιοι ποιό τέλος ταιριάζει στήν ἱστορία, ἄν δηλαδή ἀξίζει να ἀγωνισθοῦμε σήμερα γιά μία πατρίδα ἀκόμη ζωντανή ἤ νά θρηνήσουμε αὔριο μία ἀκόμη χαμένη πατρίδα.

Τελευταῖος ὁμιλητής ὁ Γενικός πρόεδρος τῆς ΔΕΝΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ πού ἐκπροσωπεῖ τό σύνολο τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, κ. Λεωνίδας Παππᾶς πού ἦλθε ἀπό τούς Ἁγίους Σαράντα, τιμῶντας μέ τήν παρουσία του τήν ἐκδήλωση. Ὁ κ. Παππᾶς, ἀνέλυσε με σαφήνεια τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ συμπατριῶτες μας σήμερα τόσο ἀπό τήν ἑρήμωση τοῦ τόπου μέ τήν φυγή τῆς πλειοψηφίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν στήν Ἑλλάδα ὅσο καί κυρίως μέ τήν πάγια ἐχθρική στάση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους πού στοχεύει στήν συρρίκνωση καί τόν ἀφελληνισμό τῆς περιοχῆς. Ὅπλα του ἡ ὑφαρπαγή τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν (ἐνδεικτική ἡ κατάσταση στη Χειμάρα καί ἀλλοῦ), ἡ λεηλασία τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ, τό κλῖμα ἀνασφάλειας στην περιοχή, ἡ παροχή ἀλβανικῆς- ἀνθελληνικῆς παιδείας στα βορειοηπειρωτόπουλα κ.α. Ὁ κ.Παππᾶς ἀπήντησε σε πολλές ἐρωτήσεις ἀπό τό ἀκροατήριο πού εἶχε τήν εὐκαιρία ἀπό τά πλέον ἀρμόδια χείλη να ἐνημερωθεῖ γιά τά τεκταινόμενα στή Βόρειο Ἤπειρο καθώς καί τό πῶς ἀντιμετωπίζουν τό μέλλον τους οἱ ἴδιοι οἱ ἀδελφοί μας.

Στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν τό παρόν  ἐκπρόσωπος τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ὁ π.βουλευτής κ.Τζηκαλάγιας, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἐκπαιδευτικῶν φορέων καί τοπικῶν Μ.Μ.Ε., ὁ πρόεδρος τοῦ συνδέσμου ἀπογόνων Μακεδονομάχων κ.Παπανούσης κ.α.

Ὡς ΣΦΕΒΑ αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη πρός τόν πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα τῆς πόλης τῆς Καστοριᾶς, γιά τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης ἀλλά καί τήν  θερμή φιλοξενία καί  ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς περιέβαλλαν κατά την ἐπίσκεψή μας στην Καστοριά.

ΣΦΕΒΑ, 25/9/2017

sfeva.gr

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα κ. Χρυσόστομος Παπασταύρος.

Ο Πρόεδρος κ. Χρ. Παπασταύρος με τον κ. Φιλόθεο Κεμεντζετζίδη, εκδότη του βιβλίου και Πρόεδρο της ΣΦΕΒΑ (Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα).
2. Στο βήμα η κ. Σ. Ευθυμιάδου-Παπασταύρου, δασκάλα-συγγραφέας, με θέμα “Η Βόρειος Ήπειρος και εμείς”.
3. Η συγγραφέας του βιβλίου “Ο ξύλινος σταυρός” κ. Σταματία Καραγεωργίου-Πάπιστα μιλά για το βιβλίο και για το θέμα της Β. Ηπείρου.
4. Την εκδήλωση κλείνει με τον καταλυτικό του λόγο εκ μέρους όλου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού ο Πρόεδρος του Συλλόγου “ΟΜΟΝΟΙΑ” κ. Λεωνίδας Παππάς.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κατσέας

 

περισσότερα
Back to top button