Καστοριά

Οι υποψήφιοι διευθυντές για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 11/21-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών 

περισσότερα
Back to top button