Άργος ΟρεστικόΕλλάδαΚαστοριάΠροκηρύξειςτελευταίες ειδήσεις

Μία θέση εργασίας 12μηνο στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ξεκίνησαν μετά την θερινή ραστώνη να εκδίδονται αποφάσεις έγκρισης για νέες προσλήψεις σε δήμους της χώρας και με νέα απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν 63 προσλήψεις για διάρκεια έως ένα χρόνο

Οι προσλήψεις θα γίνουν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙ∆  σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) µήνες καθώς και µε σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.

Συγκεκριμένα με την απόφαση Σκουρλέτη εγκρίνεται η σύναψη εκατόν τριάντα τριών (133) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9)  µήνες (σε περίπτωση αναγνωρισµένων σχολών) και τριάντα (30) συµβάσεων µίσθωσης έργου,  σε ΝΠΙ∆, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α) όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980, κατά περίπτωση. Δείτε την απόφαση

ageliesergasias.gr

 

 

 

 

περισσότερα
Back to top button