ΑγροτικάΚαστοριά

Καστοριά: Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 2017 (του Δημήτρη Νάτου)          

Apple garden

 Η επίσημη προδημοσίευση από το ΥΠΑΑΤ, του σχεδίου απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017, βελτιώνει σημαντικά τα αρχικά ποσοστά επιδοτήσεων που είχαν δημοσιοποιηθεί για την Καστόρια.

 Σύμφωνα με την επίσημη προδημοσίευση του ΥΠΑΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης, για τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά κατ’ επέκταση, αποφεύχθηκαν τα χαμηλά ποσοστά στήριξης (40%) που πρότειναν τα κείμενα που είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά στον τύπο και πλέον προβλέπονται τα εξής ποσοστά επιδοτήσεων ανά κατηγορία αγροτών:

Για Νέους Αγρότες του 2014 και 2016     60%

Για Αγρότες Ορεινών Περιοχών                60%

Για Αγρότες Μειονεκτικών περιοχών     50%

Για Αγρότες Λοιπών περιοχών                   40%

Το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης του μέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει δυο υπομέτρα:

  • Το υπομέτρο 4.1.1 που αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού – αναδιάρθρωσης των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και
  • το υπομέτρο 4.1.3. που αφορά επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στο παρόν πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις εξοικονόμησης νερού (πχ συστήματα άρδευσης κτλ) καθώς οι επενδύσεις αυτές συνιστούν αντικείμενο του υπομέτρου 4.1.2 που θα προκηρυχθεί σε ξεχωριστό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, ενεργοί αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες ή Νέοι Αγρότες ή Νομικά Πρόσωπα ή Ομάδες αυτών.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη τους, μεταξύ άλλων, είναι να διαθέτουν Γεωργική Εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη σε τυπική απόδοση πάνω από 8.000 σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017.

Στις επιλέξιμες επενδύσεις των Σχεδίων συμπεριλαμβάνονται:

  • ανέγερση – επέκταση – εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (ψυγεία, διαλογητήρια, αγροτικές αποθήκες, σταβλικές εγκαταστάσεις κτλ)
  • αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη γεωργική εκμετάλλευση
  • εγκατάσταση μόνιμων φυτειών προωθούμενων ειδών και ποικιλιών
  • περιφράξεις – διαμορφώσεις αγροτεμαχίων
  • εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (πχ Φ/Β) σύμφωνα με τις ανάγκες της Γ. Ε. σε ενέργεια (net metering)

 

Το ύψος του προϋπολογισμού ενός Σχεδίου Βελτίωσης δύναται να φτάσει:

Για το υπομέτρο 4.1.1.:

α) από 10.000 έως 200.000 Ευρώ

β) για πάνω από 200.000 ως 300.000 ευρώ, ανάλογα με την τυπική απόδοση της Γ.Ε.

γ) για συλλογικές επενδύσεις έως 500.000 ευρώ ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του φορέα

 

Για το υπομέτρο 4.1.3:

Eως 150.000 ευρώ, και πάντα σύμφωνα με το μέγεθος των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης σε ενέργεια.

 

Δημήτρης Νάτος, Δρ.

Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος

Πτολεμαίων 3, Καστοριά

Τηλ: 2467025043 – 6972705625

 

 

 

 

περισσότερα
Back to top button