Καστοριά

Καστοριά – Νέο βιβλίο: “Η τεχνική τρέμολο” του Ιωάννη Ζορπίδη

223498_1_389972

Το βιβλίο ”Η τεχνική τρέμολο” δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει πρωτίστως παιδαγωγικές ανάγκες και προτεραιότητες στη σπουδή της κλασικής κιθάρας, ελλείψει ανάλογης μεθόδου στην ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία. Στηρίζεται σε συστηματοποιημένη μεθοδολογία, διέπεται από σαφείς παιδαγωγικούς στόχους. Περιλαμβάνει 25 κομμάτι, που αποτελούν διασκευές και πρωτότυπες συνθέσεις. Οι διασκευές βασίζονται σε γνωστές μελωδίες, σπουδές και έργα συνθετών του κιθαριστικού ρεπερτορίου, αλλά και τραγούδια Ελλήνων δημιουργών.

Έχουν υποστεί επεξεργασία και τροποποιήσεις σε φθογγικό και αρμονικό επίπεδο, έχουν δεχθεί προσθήκες και αφαιρέσεις, ώστε το αποτέλεσμα στην τεχνική τρέμολο να είναι όσο το δυνατόν πιο ταιριαστό και επιτυχημένο, προσδίδοντας στις αυθεντικές μελωδίες μια νέα, εντυπωσιακή ηχητική διάσταση.
Οι πρωτότυπες συνθέσεις έχουν γραφεί αφενός για να καλύψουν διαφορετικές τεχνικές ανάγκες στην εξάσκηση του τρέμολο, αφετέρου για να συνδυάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη και στυλ μουσικής υφής.
> Εμπλουτίζει σημαντικά το ρεπερτόριο της κατωτέρας και μέσης τάξης στην τεχνική τρέμολο. Τα κομμάτια παρατίθενται με σειρά δυσκολίας· παρουσιάζονται, δηλαδή, με προοδευτική αύξηση των τεχνικών απαιτήσεων, ξεκινώντας από πολύ εύκολα και φτάνοντας σε πολύ πιο δύσκολα, επιπέδου ανωτέρας τάξης, έργα.
> Οι συνθέσεις είναι έτσι γραμμένες ή διασκευασμένες, ώστε να αναδεικνύουν τον ηχητικό  πλούτο της κιθάρας και να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του σπουδαστή-εκτελεστή.
> Υπάρχουν οδηγίες, σχόλια και υποδείξεις για τη σωστή πρακτική μελέτη των ασκήσεων  και των κομματιών του βιβλίου.
> Το βιβλίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το μελετήσει από τα πρώτα έτη της φοίτησής του μέχρι το τέλος των σπουδών του, πάντοτε, βεβαίως, με την καθοδήγηση και την εποπτεία του δασκάλου του.
Μπορεί, δηλαδή, η μέθοδος αυτή να ενταχθεί και να ενσωματωθεί από νωρίς στον κύκλο σπουδών της κιθάρας.
> Στο Γλωσσάρι επεξηγούνται μουσικοί όροι και σύμβολα, και παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές του “ψεύτικου”, του “διαγώνιου” και του “σπασμένου” μπαρέ, καθώς και η σημειογραφία κατά τη χρήση των αρμονικών φθόγγων.
Εν κατακλείδι, το βιβλίο “Η τεχνική τρέμολο” αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας για την εκτέλεση και ερμηνεία συνθέσεων τεχνικής τρέμολο, οι οποίες ξεχωρίζουν ως βασικό, αναγνωρισμένο και επιβεβλημένο ρεπερτόριο στη φιλολογία της κλασικής κιθάρας.

Ι ω ά ν ν η ς Ζ ο ρ π ί δ η ς

[Σημείωση: Το φλαμένκο τρέμολο ή σπάνιες περιπτώσεις τρέμολο (όπως π.χ. το διπλό) δεν αποτελούν
αντικείμενο μελέτης του παρόντος βιβλίου.]

 

περισσότερα
Back to top button