Ελλάδα

Αφαιρούν από πτυχιούχους των ΤΕΙ επαγγελματικά δικαιώματα

maxresdefault-3του Λάζαρου Βρυζίδη ,Προέδρου του ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι νόμοι που ψηφίστηκαν πρόσφατα, σε εφαρμογή ανειλημμένων υποχρεώσεων από τη χώρα μας έναντι των εταίρων της, σχετικά με θέματα που άπτονται της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τροποποιούνται επαναφέροντας τα πράγματα στην προτεραία κατάσταση η οποία ευθύνεται για το γεγονός ότι η χώρα μας έφθασε εδώ που βρίσκεται σήμερα.

Σε άσχετο Νομοσχέδιο που αφορά ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου “για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας  αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων”, ο συνυπογράφων το εν λόγω Νομοσχέδιο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης περιέλαβε διάταξη με την οποία τροποποιείται παλαιότερη του Ν. 4254/2014.

Η τροποποιούμενη διάταξη προέβλεπε ότι το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού το ασκούν οι κάτοχοι διπλώματος, των αντίστοιχων ειδικοτήτων,  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Με τη διάταξη αυτή άνοιγε το επάγγελμα του Μηχανικού των ειδικοτήτων αυτών και στους Μηχανικούς των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Τομέα.

Η τροποποιούσα διάταξη προβλέπει ότι το επάγγελμα του Μηχανικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ασκείται μόνο από τους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των Πολυτεχνικών Σχολών ή Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστηµιακών  Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, εξαιρώντας τους Μηχανικούς αποφοίτους αντίστοιχων Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Έτσι ένα, “δειλό” έστω,  βήμα προς την κατεύθυνση της τήρησης από τη χώρα μας των συμβατικών της υποχρεώσεων, ανακαλείται πριν ακόμη εφαρμοσθεί πλήρως και επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς όπου πρόσβαση στο επάγγελμα του Μηχανικού έχουν μόνο και αποκλειστικά οι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Γνωρίζει άραγε ο Πρωθυπουργός τι νομοθετούν οι Υπουργοί του?

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button