ΕκδηλώσειςΚαστοριά

Ξεκινάει το Πρωτάθλημα Scrabble Καστοριάς (πρόγραμμα αγώνων)

scrabble_012

Ξεκινάει  την Κυριακή 9/10 το Πρωτάθλημα Scrabble Καστοριάς με τη συμμετοχή 30 παικτών

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2 ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
3 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
6 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
7 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
8 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
9 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
11 ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
12 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
13 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
16 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
18 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΤΖΗΜΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
20 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
23 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
24 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
25 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
27 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
28 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
29 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

 

Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017  από 9/10/16 έως 18/1/17 ΕΦΟΡΟΣ
ΚΥ    7.30 μμ 9-Οκτ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥ    9.00 μμ 9-Οκτ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΠΑ    9.00 μμ 14-Οκτ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥ    7.30 μμ 16-Οκτ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΥ    9.00 μμ 16-Οκτ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑ    9.00 μμ 21-Οκτ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΚΥ    7.30 μμ 23-Οκτ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ 23-Οκτ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑ    9.00 μμ 28-Οκτ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΥ    7.30 μμ 30-Οκτ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥ     9.00 μμ 30-Οκτ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΠΑ   9.00 μμ 4-Νοε ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ 6-Νοε ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    9.00 μμ 6-Νοε ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑ    9.00 μμ 11-Νοε ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΥ    7.30 μμ 13-Νοε ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΥ     9.00 μμ 13-Νοε ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΠΑ   9.00 μμ 18-Νοε ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΥ    7.30 μμ 20-Νοε ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ 20-Νοε ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑ    9.00 μμ 25-Νοε ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ 27-Νοε ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥ   9.00 μμ 27-Νοε ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑ    9.00 μμ 2-Δεκ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΚΥ    7.30 μμ 4-Δεκ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΥ    9.00 μμ 4-Δεκ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑ 9.00 ΜΜ 9-Δεκ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΚΥ     7.30 μμ 11-Δεκ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΥ    9.00 μμ 11-Δεκ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑ   9.00 μμ 16-Δεκ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΚΥ     7.30 μμ 18-Δεκ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΥ    9.00 μμ 18-Δεκ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΔΕ  9.00 μμ 19-Δεκ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΤΡ   9.00 μμ 20-Δεκ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΕ   9.00 μμ 21-Δεκ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ
ΠΕ   9.00 μμ 22-Δεκ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑ  9.00 μμ 23-Δεκ ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
 
ΠΕ   9.00 μμ 12-Ιαν ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ
ΠA   9.00 μμ 13-Ιαν ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΥ    7.30 μμ 15-Ιαν ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΙΣΚΟΥ  ΝΤΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥ     9.00 μμ 15-Ιαν ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ  9.00 μμ 16-Ιαν ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
 
ΤΕ  9.00 μμ 18-Ιαν ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
 

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button