Καστοριά

Όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων των δύο δημοτικών συμβουλίων (έκτακτο και τακτικό) την Τετάρτη 28/09

endimo

Οι εισηγήσεις των θεμάτων των δύο διαδοχικών δημοτικών συμβουλίων (έκτακτο και τακτικό), την Τετάρτη 28/09/2016.

18ο Δημοτικό Συμβούλιο (Έκτακτο)
Θέμα:
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2015 του Δήμου Καστοριάς». (Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Σχετικά αρχεία:
1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2015
2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2015 του Δήμου Καστοριάς
3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ19ο Δημοτικό Συμβούλιο (Τακτικό)
Θέματα:
1.
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις

2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για τη δημιουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

3. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς.

4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2016

5. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2016

6. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2016

7. Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας

8. Έγκριση γενόμενης μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας

9. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)

10.Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά την αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς.

11. Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) εντός της Δ.Κ. Καστοριάς

12. Λήψη απόφασης για δωρεάν διάθεση καυσόξυλων σε απόρους δημότες του Δήμου Καστοριάς

13. Απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης δασικών δημοτικών προϊόντων του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας, σε Δασικό Συνεταιρισμό

14. Τροποποίηση της υπαριθμ. 302/16 απόφ. Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση υποβολής Πρότασης Ένταξης Έργου στο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης κατά τον εορτασμό Εθνικών Επετείων.

16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων  στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μανιάκων για την στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης

17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο Τριμελές Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας.

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

19. Τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών ετών 2017 και εντεύθεν.  

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) των οποίων η σύμβαση θα υπογραφεί έως 31/12/2016.

20. Τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών ετών 2017 και εντεύθεν. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (Ν. 4412/2016) των οποίων η σύμβαση θα υπογραφεί έως 31/12/2016

21. Υποβολή αιτήματος Δήμου Καστοριάς για παράταση της παραχώρησης των γραφείων Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο Διοικητήριο Καστοριάς.

22. Αποδοχή αίτησης σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καστοριάς

23. Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς

24. Έγκριση ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς

25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 190/15 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση έκτασης στο αγρόκτημα Ομορφοκλησιάς για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας»

26. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των Αγροτικών Ιατρείων από τις υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση απ΄ευθείας ανάθεσης των εργασιών σε ιδιώτες.

27. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού ανεξέλεγκτων χωματερών», από τις υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών σε ιδιώτη»

28. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 147/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη ή μη απόφασης έκπτωσης του αναδόχου της “Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας» και εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

29. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής Έργων

30.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών

31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙAΣ (συνέχιση έργου)

 

dimotiki-kinisi.blogspot.gr

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button