Καστοριά

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Χλόης την Παρασκευή 9/9

ΔΕΗ22222222

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 – 09 – 2016

α) ΑΠΟ ΩΡΑ 08:00 ΜΕΧΡΙ 11:30

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ:

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΗΝΟΥ .

β)ΑΠΟ ΩΡΑ 08:00 ΜΕΧΡΙ 09:00

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ:

ΓΕΩΡΓ.ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ –ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ .

 

 

περισσότερα
Back to top button