Καστοριά

Μελέτη καθορισμού του ιδανικού ύψους της στάθμης της λίμνης Καστοριάς

SONY DSC

Η Περιφερειακή Ενότητα  Καστοριάς έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση θα προβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην υποβολή σχετικής εισηγήσεως στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκπόνηση της «Μελέτης καθορισμού των βέλτιστων «εποχικών» στάθμεων για τη λίμνη της Καστοριάς».

Από τη συγκεκριμένη μελέτη θα καθοριστεί το ιδανικό ύψος της στάθμης της λίμνης, ανάλογα με την εποχή, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία του οικοσυστήματος και την αειφορική διαχείρισης του.

Τα οφέλη αναμένονται πολλαπλά  για την περιοχή καθώς θα διασφαλιστούν οι χρήσεις της γης περιμετρικά της λίμνης, θα περιοριστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιστεί η χρήση της λίμνης ως ταμιευτήρας για τη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Ακόμη, θα βοηθήσει στην αύξηση του εισοδήματος των τοπικών αλιέων και θα καταστήσει τη λίμνη επιλέξιμη για μια σειρά από νέες χρήσεις όπως π.χ. αλιευτικός και αθλητικός τουρισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς Καστοριάς κα Ε. Αμπαρτζάκη (τηλ. 2467 350266) και κο Σ. Παπαδόπουλο (τηλ. 2467 350380).

 

 

 

περισσότερα
Back to top button