ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Προγραμματισμός Προσλήψεων στο Ωδείο Καστοριάς

mpairaktario

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ 2016 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου την αρίθμ. οικ.5420/22-02-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ αυτών».

Ως εκ τούτω εισηγείται :για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό -καθηγητών μουσικής ,του Δημοτικού Ωδείου τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών σύμφωνα με την παράγραφο Δ (ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ) της ανωτέρω εγκυκλίου . Όπως προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. (ΦΕΚ 3276/Β/7- 12-2012) η πρόσληψη θα αφορά προσωπικό των κάτωθι ειδικοτήτων:

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τον προγραμματισμό για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών σύμφωνα με την αρίθμ. οικ.5420/22-02-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο Δ (ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ) της ανωτέρω εγκυκλίου, δέκα έξι (16) μουσικών καθηγητών ως εξής:

Δύο (2) ΤΕ καθηγητών θεωρητικών
Δύο (2) ΤΕ καθηγητών πληκτών οργάνων
Έναν(1) ΔΕ καθηγητή πληκτών οργάνων
Τριών (3) ΤΕ καθηγητών εγχόρδων οργάνων
Τριών(3) ΤΕ καθηγητών πνευστών οργάνων
Τριών (3) ΔΕ καθηγητών παραδοσιακών οργάνων
Έναν (1)ΤΕ καθηγητή κρουστών οργάνων
Έναν (1) ΔΕ καθηγητή βυζαντινής μουσικής

Επιπλέον βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 σχετική πίστωση στον Κ.Α.Ε 10.6041.01 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσού 18.000,00 €, και στον Κ.Α.Ε 10.6054 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» 3.900,00 € ενώ σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button