Δυτική ΜακεδονίαΕλλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Εγνατία – Εκτροπή από Καστανιά

egnatiatounel

Με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια μεταφοράς υπέρβαρου – υπερμεγέθους συρμού από την Θεσσαλονίκη έως την Κοζάνη, διαμέσου της Εγνατίας Οδού, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε τα εξής:

– Την αποκλειστική διέλευση του εν λόγω συρμού από την γέφυρα Τ1 (χ/θ 282,878) στο τμήμα από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Νησελίου, από την γέφυρα Τ3 (χ/θ 265,183) και Τ4 (χ/θ 263,214) στο τμήμα από Α/Κ Νησελίου έως Α/Κ Κουλούρας και τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου.

– Κατά τη διάρκεια που ο συρμός θα διέλθει από τον Α/Κ Βέροιας και ωσότου διέλθει από τον Α/Κ Πολυμύλου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων διαμέσου της Π.Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε.

– Κατά τη διάρκεια που ο ανωτέρω συρμός θα διέλθει από τις γέφυρες Τ1, Τ3 & Τ4, ο μεταφορέας θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε με την χρήση κατάλληλων οχημάτων συνοδείας να μην είναι δυνατή η παράλληλη – ταυτόχρονη διέλευση άλλων βαρέων οχημάτων από αυτές.

– Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστεί και δυναμική/ηλεκτρονική σήμανση μέσω των ηλεκτρικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), των οχημάτων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.

– Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

– Οι εργασίες θα αρχίσουν την Τετάρτη 06-04-2016 και ώρα 07:00 και θα ολοκληρωθούν έως την 12:00 ώρα της ιδίας.

– Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

– Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

α) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Βέροιας και εν συνεχεία μέσω Π.Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης.

β) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του Έργου, Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button