Ελλάδα

Πρόσκληση σε 1.400 ανέργους νέους για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

4868668ec0dad9940de3b50e09ed3bcd-696x427Δύο δράσεις για την κατάρτιση συνολικά 1.400 ανέργων, 18-24 ετών, έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν από κοινού η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της γενικής γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), ως συνδικαιούχος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες: Ηπείρου, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε μέσω του συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι δράσεις είναι οι εξής:

* Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics

* Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής».

Τονίζεται ότι οι προαναφερόμενες δράσεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτούνται, δε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται: σε 500 ανέργους νέους στον πρώτο τομέα και σε 900 ανέργους στον δεύτερο.

Έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

• Φάση 1: Α΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
• Φάση 2: Α΄ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών.
• Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
• Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.

altsantiri.gr

περισσότερα
Back to top button