Καστοριά

Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων

ergasia_pontiki_aftodioikisi-620x320Το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών και την αποστολή του αιτήματος για έγκριση από την 33/2006 ΠΥΣ για το κάτωθι προσωπικό:

Α) Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

Β) Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Η κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έχει προβλεφθεί με αντίστοιχη πίστωση στους Κ.Α. 10.6041-Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσό 15.000,00€ και Κ.Α. 10.6054- Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ποσό 5.000,00€.

Ακόμη θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2017 σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2016.

 

περισσότερα
Back to top button