ΕλλάδαΚαστοριά

Ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση και χειρουργική αντιμετώπιση (φωτογραφίες)

siapkas

του Γεωργίου Σιάπκα, καθηγητή ορθοπαιδικής

– Ο  Π. Ρ. 18 ετών , διεγνώσθει σε ηλικία 15 ετών ότι πάσχει από ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση της σπονδυλικής στήλης.  Δεν υπεβλήθει σε θεραπευτική αντιμετώπιση, με συνέπεια να επιδεινωθεί προοδευτικά η σπονδυλική παραμόρφωση.

Σε ηλικία 18 ετών απεφασίσθει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διόρθωση της παραμορφώσεως.

Εικόνα 1 α,β,γ,δ,ε,ζ,η

Προεγχειρητικός κλινικός έλεγχος: Είναι εμφανής η σκολιωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία έχει σαν συνέπεια να βρίσκεται εκτός ισορροπίας ο κορμός του σώματος.

Στις εικόνες  ζ  και  η  αναδεικνύεται εντονότατα κατά τη προσθία κάμψη του σώματος ο ύβος των πλευρών (δοκιμασία κάμψεως – Adams Test).

Εικόνα 2 α,β,γ,δ,ε

Οι ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης δείχνουν την προοδευτική επιδείνωση της σκολιώσεως  από την των 15 ετών μέχρι των 18. Η σκολίωση είναι αριστερή θωρακοσφυϊκή (Θ10-ο3). Στην ηλικία των 15 ετών ήταν 30 μοίρες και στην ηλικία των 18 ήταν 86 μοίρες .

 

Εικόνα 3 α,β,γ

Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία. Δεν αναδεικνύεται η ύπαρξη παθολογικής επεξεργασίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

Εικόνα 4 α

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία ολόκληρου της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου: Παρατηρείται η μεγάλη στροφή και γωνίωση της σπονδυλικής στήλης στην θωρακο-οσφυϊκή περιοχή και η πλάγια παρεκτόπιση των σπονδυλικών σωμάτων στο επίπεδο μεταξύ του 3ου – 4ου οσφυϊκού σπονδύλου.

Εικόνα 5 α,β

Προσθιοπισθία και πλαγία μετεγχειρητική ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης. Παρατηρείται οτι έχει επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση της σπονδυλικής παραμόρφωσης η οποία έχει περιοριστεί στις 15 μοίρες.

Εικόνα 6 α,β,γ

Μετεγχειρητικές φωτογραφίες και ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης 3 μήνες μετά την επέμβαση. Είναι εμφανής η μεγάλη βελτίωση της ισορροπίας και της ανατομίας του κορμού και της σπονδυλικής στήλης.

 

 

sapkasgeorge.gr

περισσότερα
Back to top button