Καστοριά

Η εισήγηση του δημάρχου Καστοριάς για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου

megaro

Υφίσταται σύμβαση με τον Ο.Σ.Κ. για την ανέγερση κτιρίου συνολικής επιφάνειας 3.550 τ.μ., προϋπολογισμού 5.383.000 ευρώ

 

Εισήγηση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Σημειακή τροποποίηση ρηματικού στο ΟΤ-237 από κοινωφελή χρήση ΔΕΥΑΚ σε κοινωφελή χρήση ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

1. Ο Δήμος παραχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο (τ. Υπουργείο Δημοσίας τάξης) δύο οικόπεδα που βρίσκονται στην πόλη της Καστοριάς στο υπ’ αριθμ. 237Α οικοπεδικό τετράγωνο συνολικής επιφάνειας 3.419τ.μ. (3.167τ.μ. και 252τ.μ.) με σκοπό την ανέγερση κτιρίου για την στέγαση στεγαστικών αναγκών των Αστυνομικών υπηρεσιών της πόλεως Καστοριάς.

Στο ανωτέρω οικοπεδικό τετράγωνο (237) υφίσταται κτίριο στρατωνισμού –διοίκησης του πρώην Στρατοπέδου Μαθιουδάκη το οποίο επρόκειτο να κατεδαφιστεί ώστε να είναι δυνατή η ανέγερση του προαναφερθέντος Αστυνομικού Μεγάρου.

Με την από 18-02-2016 συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά το πέρας της συνεδρίασης, αυτό γνωμοδότησε θετικά ως προς τον χαρακτηρισμό του κτιρίου του Στρατοπέδου Μαθιουδάκη ως μνημείο, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του κτιρίου.

 

2. Την 01-03-2016 το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει αδυναμία κατασκευής Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς λόγο της μη δυνατότητας κατεδάφισης του κτιρίου Διοίκησης του Στρατοπέδου Μαθιουδάκη και αιτείτε την εξέταση δυνατότητας παραχώρηση άλλης κατάλληλης οικοπεδικής έκτασης.

Επίσης αναφέρει ότι υφίσταται σύμβαση με τον Ο.Σ.Κ. για την ανέγερση κτιρίου συνολικής επιφάνειας 3.550τ.μ., προϋπολογισμού 5.383.000,0.€.

 

3. Στο από 4-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Χρυσής Φραντζή Δ/ντριας της Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο αναφέρεται η καταλληλότητα του χώρου για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου στο ΟΤ-237. Επίσης αναφέρεται στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού από κοινωφελή χρήση ΔΕΥΑΚ σε κοινωφελή χρήση ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 

4. Την υπ’ αριθμ. 54/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καστοριάς που αναφέρει ότι έχουν καλυφθεί οι στεγαστικές της ανάγκες και ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης του ΟΤ237 για κοινωφελή χρήση.

 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης προς την επιτροπή ποιότητας ζωής με το ΑΠ 291 24-03-2016 έγγραφο της, που αφορά την σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού στο ΟΤ 237 από ΔΕΥΑΚ σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 

6. Την επικείμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αλλαγή χρήση του ΟΤ237 από ΔΕΥΑΚ σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Εισηγούμαι:
Εισηγούμαι την σημειακή τροποποίηση ρηματικού στο ΟΤ-237 από ΔΕΥΑΚ σε ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 

24-03-2016

Ο Δήμαρχος
Ανέστης Αγγελής

 

 

περισσότερα
Back to top button