ΚαστοριάΝεστόριο

Νεστόριο: Με 11 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

nestorio65722 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης 2016

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας <<υγρών καυσίμων>> για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου καθώς και των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ., Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή& ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α ) για το έτος 2016

ΘΕΜΑ 4ο

Διαγραφές οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006

ΘΕΜΑ 5ο

Κατανομή ποσού 10.534,17 € για την <<κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2016>>

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνης διάρκειας

ΘΕΜΑ 7ο

Μερική τροποποίηση της υπ’αριθ. 36/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου ΄΄Ανάπλαση οικισμών Επταχωρίου &Ζούζουλης΄΄

ΘΕΜΑ 9ο

Ορισμός μελών Επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

ΘΕΜΑ 10ο

Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ 11ο

Υποβολή πρότασης για ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΕΚΕ ΤΑΡ 2015–2019».

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button