ΚαστοριάΠαλαιά Καστοριά

Καστοριά: «Έλεγχος Προόδου και Διαγωγής» του σχολικού έτους 1909–1910

elegxosdiagwgiskaiproodou

Η εκπαίδευση στην Καστοριά επί Τουρκοκρατίας ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Δυστυχώς ελάχιστα είναι τα ιστορικά κειμήλια της εποχής που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.

Όσα, όμως, κατάφεραν και άντεξαν στη φθορά του χρόνου, μας μεταδίδουν το κλίμα και τις συνθήκες μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους της Ιστορίας μας.

Το AboutKastoria.gr αποκαλύπτει έναν σπάνιο, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας «Έλεγχο Προόδου και Διαγωγής» της μαθήτριας της Γ’ Δημοτικού του Ελληνικού Παρθεναγωγείου Καστοριάς «Χρυσάνθης Μπέτσιου».

Ο εν λόγω «Έλεγχος Διαγωγής και Προόδου» αφορά στο Α’ εξάμηνο του Σχολικού Έτους 1909 – 1910!

«Κουβαλώντας» ιστορία 106 ετών, αποκαλύπτει πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την εποχή που η Καστοριά βρισκόταν υπό τον Τουρκικό ζυγό.

elegxos1090mprostaΈλεγχος Προόδου και Διαγωγής Σχολικού Έτους 1909 – 1910

 

Όπως παρατηρούμε η Χρυσάνθη Μπέτσιου, κόρη εξέχουσας προσωπικότητας της εποχής, φοιτούσε στο ελληνικό Παρθεναγωγείο Καστοριάς. Δασκάλα της τάξεως ήταν η Θεανώ Μαντοπούλου και Διευθυντής ο Α. Οικονομίδης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα μαθήματα τα οποία διδασκόντουσαν οι μαθητές.

Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Λατινικά, Ιστορικά, Φυσικά, Γεωγραφικά, Γαλλικά, Τουρκικά, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική και Γυμναστική αναγραφονται στον «Έλεγχο Προόδου και Διαγωγής» με τη βαθμολογία να κυμαίνεται από το «0» μέχρι το Άριστα «10».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι γονείς  ήταν υποχρεωμένοι να γράφουν το σχόλιό τους για την «εν τη οικία διαγωγή» της μαθήτριας, στο ειδικό πλαίσιο παρατηρήσεων του σχολικού «Ελέγχου».

elegxos1909
Έλεγχος Προόδου και Διαγωγής Σχολικού Έτους 1909 – 1910 πίσω μέρος

 

Στο πίσω μέρος του «Ελέγχου» αναγράφεται η «Διασάφησις«, η οποία κατηγοριοποιεί τον εκάστοτε μαθητή.

Διαπιστώνουμε πως «Άριστα» έπαιρνε ο μαθητής, του οποίου η βαθμολογία ήταν ‘10‘.

«Πάνω καλώς» αν η βαθμολογία του κυμαινόταν μεταξύ ‘8‘ και ‘9‘.

«Καλώς» αν η βαθμολογία του κυμαινόταν μεταξύ ‘6‘ και ‘7‘.

«Σχεδόν Καλώς» αν η βαθμολογία του ήταν ακριβώς ‘5‘.

«Μετρίως» αν η βαθμολογία του κυμαινόταν μεταξύ ‘3‘ και ‘4‘.

«Μετριότατα» αν η βαθμολογία του κυμαινόταν μεταξύ ‘1‘ και ‘2‘.

«Κακώς» αν η βαθμολογία του ήταν το απόλυτο ‘0‘.

Για να προαχθεί κάποιος μαθητής έπρεπε να είχε λάβει ολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του «5».

 

*Ο Έλεγχος Προόδου και Διαγωγής αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο

 

aboutkastoria.gr

 

περισσότερα
Back to top button