Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – 14 θέματα για Καστοριά

perifeΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 9/03/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο : «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017»
 3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση των όρων της προκήρυξης του έργου: «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ.113+000 έως τη Χ.Θ.113+200» στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, στο τμήμα Επταχώρι –Όρια Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Καθαρισμός κοίτης ποταμών Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση –χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση ή μη του από 25/02/2016 πρακτικού για την απευθείας ανάθεση, ποσού 15.000,00 ευρώ με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2016 β) ανάθεση στον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά
 8. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νεφρού, με το Σωματείο Νεφροπαθών Ν. Φλώρινας
 10. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Προσθήκη w.c. στην πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη του από 26/02/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.313.638,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.761,30 €, για την προμήθεια ελαστικών και ζαντών και ποσού 282,90 € για εργασία επισκευής για τις ανάγκες των μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.626,00 €, για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 787,20 € για εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 157.504,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους
 15. Έγκριση διενέργειας και των όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, περί προμήθειας γραφικής ύλης, μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού-fax)για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2016
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

περισσότερα
Back to top button