ΚαστοριάΠαλαιά Καστοριά

Τα δημόσια οθωμανικά κτίρια της Καστοριάς

medresses

Η κατά καιρούς οθωμανική διοίκηση της Καστοριάς μεριμνούσε για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών των κατοίκων της πόλης, κυρίως των μουσουλμάνων. Τα επιμέρους ζητήματα των υπολοίπων αναλαμβάνονταν ανάλογα από την ελληνική ή την εβραϊκή κοινότητα, που λογοδοτούσαν όμως στον Τούρκο διοικητή και δικαστή. Έτσι, στην πάροδο των αιώνων της Τουρκοκρατίας κτίστηκαν μια σειρά από ‘’δημόσια’’, κοινωφελή κτίρια στην πόλη, ειδικά από το β’ μισό του 19^ου και μετά, κατά την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τούρκικου διοικητικού συστήματος και εκσυγχρονισμού του βαθιά συντηρητικού Οθωμανικού Κράτους.

Τους πρώτους αιώνες της τουρκικής κατάκτησης τα σχολεία των μουσουλμάνων διακατέχονταν από ένα αυστηρά θρησκευτικό χαρακτήρα.
Στεγάζονταν στους περίφημους μεντρεσέδες, των οποίων η ύπαρξη ξεκινά ήδη από τα χρόνια των Σελτζούκων Τούρκων. Ο πρώτος μενδρεσές κτίστηκε στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, αμέσως μετά(1330) .
Στην Καστοριά μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς ως πρώτα εκπαιδευτικά κτίρια αναφέρουμε δύο μεντρεσέδες, έναν μικρό στο νότιο τμήμα της πόλης, ενσωματωμένο στο Ταμπαχανέ Τζαμί, και αυτόν του Αχμέτ Πασά, που σώζεται μέχρι την εποχή μας πίσω από τη Νομαρχία, στην οδό Διοικητηρίου. Ο πρώτος δεν φαίνεται να παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερα .

perioxi pylis

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο istorikakastorias.blogspot.com

περισσότερα
Back to top button