Ελλάδα

Ερχεται Νέο πρόγραμμα για 6061 άνεργους: Οι δικαιούχοι

OAED1

6061 άνεργοι αναμένονται να επωφεληθούν από πρόγραμμα απασχόλησης που θα πραγματοποιηθεί το

επόμενο διάστημα.

Ο Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Ιωαννίδης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» καλεί την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ,μεμονωμένα ή /και σε σύμπραξη,για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης για 6.061 άνεργους, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους και λοιπούς φορείς, οι οποίοι κατατάσσονται, βάση συγκεκριμένων δεικτών ανεργίας σε «θύλακες ανεργίας». Επιπλέον η δράση περιλαμβάνει και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για κάθε ωφελούμενο, με σκοπό να διερευνηθούν οι ανάγκες του προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη στήριξη για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

Η περιγραφή της σύνθεσης απασχόλησης και συμβουλευτικής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τους όρους υλοποίησης της δράσης, θα προσδιοριστούν στη δημόσια πρόσκληση που θα ακολουθήσει.

Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι (εναλλακτικά):

μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

μακροχρόνια άνεργοι

πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ

άνεργοι άνω των 29 ετών,

ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 

 

 

περισσότερα
Back to top button