Καστοριά

Επιμελητήριο Καστοριάς: Συνέδριο απολογισμού του προγράμματος «INACT»

44646Πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα επιχειρηματικών συναντήσεων του Επιμελητηρίου Καστοριάς το συνέδριο απολογισμού του προγράμματος «INACT» στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανία 2007-2013.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του προγράμματος και συγκεκριμένα στρατηγικό σχέδιο δράσης διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανία με ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις-ανάγκες της ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.  Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στα εργαλεία, μηχανισμούς και στρατηγικές δημιουργίας επώνυμων προϊόντων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Επιχειρηματικού Πάρκου είναι ένα από τα πιο βασικά σημεία της υλοποίησης του προγράμματος και ένα νέο εργαλείο που στοχεύει στην παροχή μίας σειράς από ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου μηχανισμού συνεργασίας  και επικοινωνίας των επιχειρηματιών και από τις δύο πλευρές της διασυνοριακής περιοχής.

Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν και πολύ εύχρηστη Επισκεφτείτε & εγγραφείτε στο ψηφιακό επιχειρηματικό πάρκο στην ιστοσελίδα: http://inactproject.com/b2b/

 Εκ του Επιμελητηρίου Καστοριάς

περισσότερα
Back to top button