Καστοριά

Καστοριά: Τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση S.I.

ergwΗ Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον για να τις χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι μια νευρολογική διαδικασία που συμβαίνει αυτομάτως στο κεντρικό νευρικό σύστημα όταν λαμβάνουμε αισθητηριακές πληροφορίες μέσω των αισθητηριακών συστημάτων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η όραση (οπτικό συστημα), η γεύση (γευστικό συστημα), η όσφρηση (οσφρητικό συστημα), η ακοή (ακουστικό σύστημα) και η αφή (απτικό σύστημα) είναι οι πιο γνωστές αισθήσεις με τις οποίες όλοι είμαστε εξοικειωμένοι και γνωρίζουμε την σημασία τους. Δύο συστήματα λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου σημαντικά είναι το ιδιοδεκτικό και το αιθουσαίο.

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟ: Είναι το σύστημα που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη θέση του σώματος μας στο χώρο, πόσο πολύ και πόσο γρήγορα συσπώνται οι μύες μας, πόση δύναμη ασκούμε μέσω των μυών μας και πως είναι ο συγχρονισμός μας.

ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ: Το αιθουσαίο σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τη σχέση μας με τη βαρύτητα καιι μας βοηθά να καταλάβουμε τη θέση μας στο χώρο από τη θέση στην οποία βρίσκεται το κεφάλι μας- αν δηλαδή στεκόμαστε όρθια ή ανάποδα, αν είμαστε ακίνητοι ή κινούμαστε, προς ποια κατεύθυνση και με τι ταχύτητα- ακόμα και αν δεν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ικανότητα του παιδιού να αντιδρά κατάλληλα στα αισθητηριακά ερεθίσματα που δέχεται, παρέχοντας του πλούσια αιθουσαία, ιδιοδεκτικά και απτικά ερεθίσματα. Μέσα από τη θεραπεία, επιτυγχάνονται οφέλη και σε τομείς όπως η ανάπτυξη του λόγου ή οι μαθησιακές επιδόσεις.

Η αίθουσα όπου πραγματοποιείται η θεραπεία αποτελείται από ελκυστικό για τα παιδιά εξοπλισμό όπως μπάρες ισορροπίας, κούνιες, στηρίγματα αναρρίχησης κ.ά. και για το λόγο αυτό είναι μια ευχάριστη διαδικασία για εκείνα. Μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, όμως με την κατάλλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευμένο ειδικό επιτυγχάνονται οι στόχοι της παρέμβασης.

 

Κατερίνα Μανησιώτη – Παπασταύρου

Εργοθεραπεύτρια

_________…_________

Κέντρο Εργοθεραπείας “Έργω”

Πτολεμαίων 3, Καστοριά

τηλ. 2467 505 707

Facebook:  Κέντρο εργοθεραπείας “Έργω” 

ergo

 

περισσότερα
Back to top button