Καστοριά

Συνάντηση της Μαρίας Αντωνίου με τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ – Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ

 

 sepe logo

“Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να κάνει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα”

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και των ικανοτήτων που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας στον Τομέα ώστε να πρωταγωνιστήσουν στην άμεση ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης, της συνάντησης που είχε η Μαρία Αντωνίου, με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), κ. Αναστάσιο Τζήκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία της Μαρίας Αντωνίου, σε πολύ θετικό κλίμα, στο πλαίσιο της ανάληψης καθηκόντων της στη Νέα Δημοκρατία, ως Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΕ την ενημέρωσε πλήρως για  τις θέσεις και τις προτάσεις του Συνδέσμου, αναφορικά με τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας από την κρίση, προσφέροντας εφόδια, κίνητρα, δεξιότητες και ευκαιρίες σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η Μαρία Αντωνίου από την πλευρά της, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και δεσμεύτηκε να στηρίξει τις πρωτοβουλίες του ΣΕΠΕ με ουσιαστική συμβολή και συνεργασία, γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά “η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να κάνει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα”, τονίζοντας παράλληλά ότι “σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τους τομείς στους οποίους είμαστε πραγματικά καλοί και να τους κάνουμε στρατηγικούς άξονες της ελληνικής οικονομίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της ελληνικής κοινωνίας σε έναν παραγωγικό και σύγχρονο δημόσιο τομέα. Και ο Τομέας Έρευνας & Καινοτομία είναι ένας από αυτούς”.

 

 

Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών – μελών του.

Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΠΕ παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (EITO) και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών (WITSA).

 

Σκοποί

Σκοποί του ΣΕΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των κοινών συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του και γενικότερα του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας. Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία

Να σχεδιάζει και να υποστηρίζει προγράμματα ειδικά για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στην Ελληνική αγορά

Να συμβάλλει στην έρευνα για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Να αποτελεί συντονιστικό όργανο και χώρο ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα μέλη του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο των Ελληνικών Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καλύτερη προβολή των θέσεων τους προς τους κρατικούς φορείς, τους θεσμικούς παράγοντες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΜΜΕ, το ευρύ κοινό, κ.ά.

Να προωθήσει, να ενθαρρύνει, να ενισχύει και να προστατεύει τη σύσταση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου.

 

Όραμα και Στρατηγική

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας: Στρατηγικός Κλάδος για την Ελληνική Οικονομία

Στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης, η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας

Στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης, η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να μετατρέψουμε τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα σε μια ηγετική στρατηγική βιομηχανία, που θα:

Τονώσει την Ελληνική οικονομία

Ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Ενισχύσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την ίδια στιγμή

Εφαρμόσει την ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Υπάρχουν πέντε πυλώνες στους οποίους, η Ελλάδα, πρέπει να βελτιστοποιήσει την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα:

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα

Bελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας

Υιοθέτηση της τεχνολογίας και μόχλευση της καινοτομίας από τους καταναλωτές

Ισχυρή βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας που θα υποστηρίζει και θα οδηγεί μια καινοτόμα οικονομία με νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας

Συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας

 

 

περισσότερα
Back to top button