Ελλάδα

Η υποχρέωση συμμετοχής των συνιδιοκτητών στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας

6754356

Οι κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούσαν ανέκαθεν πεδίο τριβής και έντονων συγκρούσεων για τους συνιδιοκτήτες. Αφενός η σε αρκετές περιπτώσεις απουσία κανονισμού πολυκατοικίας ή η μη συμμόρφωση των συνιδιοκτητών με αυτόν και αφετέρου η υποκειμενική αντίληψη της έννοιας της δικαίας κατανομής των βαρών καθιστούν τη σύμμετρη συμμετοχή στη συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα δυσχερή. Το πρόβλημα επέτεινε τα τελευταία έτη η οικονομική κρίση, λόγω της οποίας αρκετοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας.

Η μεταβολή, επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστου χώρου ή πράγματος

Στην οριζόντια ιδιοκτησία οι συνιδιοκτήτες έχουν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου αλλά και αναγκαστική συγκυριότητα στους κοινόχρηστους χώρους, που αποκτάται αυτοδίκαια, ανάλογα με τη μερίδα του καθενός. Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά το έδαφος, τα θεμέλια, ο φέρων οργανισμός, η στέγη, οι καπνοδόχοι, οι αυλές, τα φρεάτια ανελκυστήρων, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και το κλιμακοστάσιο.

Κοινά βάρη, στα οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνιδιοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου.

Ως επισκευή του κοινού θεωρείται η επιδιόρθωση και αποκατάσταση της ζημίας ή φθοράς του κοινόχρηστου πράγματος, η οποία (φθορά) προέρχεται είτε από την πάροδο του χρόνου είτε από τη συνήθη χρήση του πράγματος είτε από τυχαία χειροτέρευση αυτού, όχι όμως και από υπαιτιότητα κάποιου συνιδιοκτήτη, η οποία έχει ως στόχο την επαναφορά του πράγματος στην προηγούμενη κατάστασή του.

Ως συντήρηση του κοινού θεωρείται η διατήρηση του πράγματος σε τέτοια κατάσταση, ώστε αυτό, κάθε στιγμή να εκπληρώνει τον από την κατασκευή του προορισμό του, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνιδιοκτητών.

Ως μεταβολή του κοινού ή προσθήκη σ’ αυτό νοείται η βελτίωσή του για την πλέον αποδοτική χρήση του προς όφελος όλων των συνιδιοκτητών.

Είναι προφανές, ότι η ύπαρξη των προϋποθέσεων, για την ανάγκη της επισκευής ή συντήρησης του κοινού πράγματος είναι ορατή και ευδιάκριτη, ενώ η ύπαρξη των προϋποθέσεων, για το επιτρεπτό μεταβολών ή προσθηκών στο κοινό είναι ζήτημα πραγματικό και συνδέεται με την κάθε επιμέρους περίπτωση. Η εκτέλεση των εργασιών, που αποσκοπούν στην επισκευή, συντήρηση, βελτίωση του κοινόχρηστου χώρου ή πράγματος και η προσθήκη σ’ αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία κάποιας δαπάνης και την υποχρέωση των συνιδιοκτητών να συμμετάσχουν στη δαπάνη αυτή, όπως έχουν (συνήθως συμβατική) υποχρέωση να συμμετάσχουν και σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που έχει σχέση με τη λειτουργία της οικοδομής (ΕφΑθ 349/2006 ΕΔικΠολυκ 2006/267).

 

Απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης για την πραγματοποίηση δαπανών για συντήρηση – επισκευή των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας;Τι ισχύει για τις ζημίες στους κοινόχρηστους χώρους, που προκαλούνται από ενέργειες η παραλήψεις κάποιου από τους συνιδιοκτήτες;

Πρέπει ο συνιδιοκτήτης πολυκατοικίας να κάνει χρήση του κοινόχρηστου χώρου, για να έχει υποχρέωση συμμετοχής σε δαπάνες συντήρησής του;

Μπορεί να απαλλαγεί κάποιος συνιδιοκτήτης από τη συμμετοχή στις δαπάνες συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων;

Πως μπορώ να ελέγξω, αν στην πολυκατοικία ή στο συγκρότημα, που βρίσκεται η κατοικία μου, υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας;

Τα κλειστά διαμερίσματα ή καταστήματα δικαιούνται να πληρώνουν μόνο το 30% των κοινοχρήστων δαπανών;

Διεκδίκηση οφειλομένων κοινοχρήστων δαπανών

Έχετε πρόβλημα με κάποιο συνιδιοκτήτη, που εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας; 

 

Δια βάστε όλες τις απαντήσεις στο nomikosodigos.info

 

 

 

περισσότερα
Back to top button