Καστοριά

Με 8 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καστοριάς

SANYO DIGITAL CAMERAΟ Δήμος Καστοριάς συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. και προσκαλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.      Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων

2.      Κατάρτιση σχεδίου (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2016

3.      Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος   Ζήση Παπαλαζάρου διαχειριστικού έτους 2015

4.      Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ευάγγελου Νταή διαχειριστικού έτους 2015

5.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων», Α.Μ. 01/2016 προϋπολογισμού 12.000,00 €

6.      Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών», Α.Μ. 06/2016 προϋπολογισμού 30.000,00 €

7.      Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών πεζοδρομίων κ.λ.π.», Α.Μ. 04/2016 προϋπολογισμού 55.000,00 €

8.      Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης και εξωραϊσμού χώρων πρασίνου»

περισσότερα
Back to top button