Κοζάνη

Το έργο “Πανεπιστημιούπολη Κοζάνης” εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίας 2014-2020

565432

Δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια” με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2016 η ένταξη του έργου της “Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”

Σύμφωνα με την πράξη που δημοσιεύτηκε, το έργο έχει προϋπολογισμό 49.500.000 εκ. και περιλαμβάνει την κατασκευή τριών κτιρίων εκπαίδευσης και του κτιρίου διοίκησης μαζί με τη βιβλιοθήκη. 

Η δομημένη επιφάνεια είναι περίπου 12.500 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπονται:

1. Η κατασκευή του κτιρίου διοίκησης το οποίο αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα πάνω από το έδαφος και ένα επίπεδο υπόγειο, με

συνολική επιφάνεια υπέργειων ορόφων 5.375 τ.μ. και υπογείου 2.187 τ.μ. περίπου. Στους ορόφους χωροθετούνται τα γραφεία, η

βιβλιοθήκη το κυλικείο ενώ στο υπόγειο οι χώροι αποθηκών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και χώρος στάθμευσης.

2. Η κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος εκπαίδευσης που αποτελείται από ένα κτίριο υποδοχής και γραφείων με τρία επίπεδα και

δύο όμοια κτίρια, δύο επιπέδων με χώρους εργαστηρίων και διδασκαλίας. Στο υπόγειο του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται

βοηθητικοί χώροι, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χώροι υγιεινής. Συνολικά στο συγκρότημα θα υπάρχουν 15

αίθουσες διδασκαλίας, 13 αίθουσες εργαστηρίων, 2 αίθουσες εργαστηριών υπολογιστών, 2 αμφιθέατρα διδασκαλίας και 3 αίθουσες

σεμιναρίων.

3. Η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων (εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού) ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης.

4. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δηλαδή η κατασκευή των απαραίτητων κυκλοφοριακών συνδέσεων (κυκλικοί κόμβοι), η

εσωτερική οδοποιία, η δημιουργία χώρων στάθμευσης, διάδρομοι κίνησης πεζών, χώροι πρασίνου, χώρος υγρού στοιχείου,

ηλεκτροφωτισμός κλπ όπως αυτά περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη

5. Η δαπάνη σύνδεσης με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ύδρευση, αποχέτευση, τηλεθέρμανση, ηλεκτροδότηση και

τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης) καθώς και η δαπάνη του ελεγκτή δόμησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozani.tv η δημοπράτηση του έργου θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο και η σύμβαση με τον ανάδοχο θα γίνει κοντά στα τέλη Μαΐου. Η πράξη που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” ορίζει την έναρξη των εργασιών στις 4 Ιουνίου 2016 και την ολοκλήρωσή τους στις 3 Ιουνίου του 2020.

Η πράξη που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια»:

Σωκράτης Μουτίδης

kozani.tv

 

περισσότερα
Back to top button